In aanloop naar de verkiezingen steekt dit thema er met kop en schouders bovenuit. En nee men doelt niet op de liefde voor hutspot, beschuit met muisjes, plakjes kaas of op tijd komen. Van nieuwkomers wordt geëist dat zij een participatieverklaring ondertekenen en 40% van de Marokkaanse en-Turkse Nederlanders zou onbehagen voelen en zich steeds meer als moslim identificeren. Des te meer reden voor verschillende politieke partijen om het debat rondom identiteitsvorming weer aan te zwengelen en het omarmen van de ‘Nederlandse’ waarden zelfs als voorwaarde te stellen om hier te mogen leven.

Wanneer iemand hier van afwijkt wordt hem verweten niet voldoende geïntegreerd te zijn of een dreiging te vormen voor de Nederlandse identiteit. Frappant gezien identiteit het bewustzijn van de mens is aangaande de realiteit van zijn wezen, welke hem als individu of groep onderscheidt van anderen. De vraag is echter op welke wijze men zich onderscheidt. De mensen verschillen niet van elkaar als het gaat om organische behoeften en instincten. Zo hebben zij bijvoorbeeld allen behoefte aan slaap, ervaren zij angst, honger,dorst en hebben ze de neiging tot voortplanting. Of zij nu blank, zwart, Europees, Afrikaans of Aziatisch zijn.

Waarin zij echter wel van elkaar verschillen is de wijze waarop zij hun organische behoeften en instincten bevredigen. Zo is het voor de een geoorloofd om varkensvlees te nuttigen en is het voor de ander verboden. Dit komt omdat de maatstaven die men hanteert verschillen. Voor de moslim bijvoorbeeld is dit de halal en haram, terwijl het voor een ander eigen belang of persoonlijke vrijheid is.

Bovendien bestaat er onder de mensen een onderscheid in kleur, etniciteit, geslacht, taal en land van herkomst. Vermaarde filosofen zoals Renan en Montesquieu stelden bijvoorbeeld dat het Europese ras superieur was, in navolging van Iblies (de duivel) die stelde dat hij beter dan Adam عليه السلام was, omdat hij uit vuur was geschapen en Adam عليه السلام uit klei. Hij achtte zich dus beter dan een ander op basis van een natuurlijke onderscheiding, waar men geen invloed op heeft gehad. Islam is gekomen om onderscheid op basis van de geschapen natuurlijke aard of op basis van zaken waar men geen vat op heeft, teniet te doen en te veroordelen. Zo rust er dus bijvoorbeeld een verbod op racisme en nationalisme. Zij maakt slechts onderscheid op basis van hetgeen de mensen zelf hebben verworven in de sfeer waarin zij zelf kunnen kiezen.

Dit geldt voor hun intellectuele capaciteit om tot de conclusie te komen dat er een Schepper schuilgaat achter de schepping, dat deze Schepper Allah is, dat Hij Boodschappers heeft gezonden en de Koran van Hem afkomstig is. Het enige onderscheid dat er wordt gemaakt tussen de mensen is de mate van Taqwa (in hoeverre je je conformeert aan de Goddelijke oordelen) en dit is een graadmeter die voor iedereen geldt, ongeacht of je blank, zwart of geel bent en of je man of vrouw bent. Identiteit is derhalve niet louter een naamkaartje of een papiertje waarop enkele persoonsgegevens staan, maar het gevolg van het bewustzijn van de realiteit van de mens en het doel van zijn bestaan. Voor de moslim is het zijn Islamitische identiteit die hem onderscheidt en hem onderdeel maakt van een grootschalige natie genaamd ‘oemma’.

Deze band overstijgt ieder etnisch en-taalkundig onderscheid en is niet gebonden aan kunstmatige landsgrenzen. Dit concept van ‘oemma’ wordt in het pleidooi voor een ‘Europese’ Islam gecriminaliseerd. Mensen zouden moeten worden verbonden op basis van nationaal en- wereldburgerschap en niet door de ‘beperkte’ religieuze achtergrond. Het waarborgen van de Nederlandse identiteit en de roep om deze te omarmen, komt dus niet uit de lucht vallen, maar is het zoveelste pleidooi voor assimilatie.

Comments

comments

DELEN