Nationalisme is het hebben van sterke voorliefde voor het eigen land en volk. Men voelt zich verbonden door een vlag, taal, volkslied en gewoontes. Het eigen land en volk wordt bovengesteld aan  andere waarbij er vaak met afkeer en minachting naar andere volkeren wordt gekeken.

We zijn allemaal op een bepaald gebied op aarde gekomen. Hier hebben wijzelf niet voor gekozen of iets voor gedaan. Het zou dan verstandelijk niet mogelijk moeten zijn om hier een trotsgevoel voor te hebben en het gevoel van afkeer te hebben aan andere volkeren. Kortom, wij kiezen er niet zelf voor om Turk, Marokkaan, Surinamer of Nederlander te zijn.

Ook al zijn de meeste van ons binnen een Islamitische gezin opgegroeid,  maken wij vroeg of laat de keuze om zelf moslim te zijn.  Islam leert ons om een ideologische verbintenis te hebben. De eenheid zou dus niet gevormd moeten worden op basis van de nationaliteit, maar eerder op basis van de geloofsleer. Dit zal ervoor zorgen dat de moslims met elkaar verenigd zullen worden en sterker zullen zijn. Dit in plaats van de huidige situatie van verdeeldheid.

De profeet (saw) heeft gezegd: Laat het (de geest van het tribalisme, van het nationalisme) achterwege, want het is een verdorvenheid. » (Moeslim en Bukhari)

Comments

comments

DELEN