Eén van de grootste zegeningen die Allah (swt) aan Zijn dienaar kan geven is door hem in staat te stellen en uit te nodigen om naar Zijn Huis te komen en Hem te bezoeken. De Hadj staat weer voor de deur en vele pelgrims bereiden zich voor om de reis van hun leven te maken. Een reis waarvan ze niet meer hetzelfde terug zullen keren, maar verrijkt door het bezoek van het Huis van hun Heer en het graf van de nobelste der nobelen, de Profeet Mohammed (saw).

Voor velen is het bezoeken van Mekka iets wat uitgesteld wordt en men nog niet veel aan denkt waardoor er nog niet een diep verlangen in het hart bestaat en men zich er nog niet in verdiept heeft. Maar degene die op de hoogte is van de grootheid en de gunsten ervan die snelt erheen op het moment hij genoeg geld heeft om de reis te maken. Deze grote eer om een gast te zijn van de Heer der Werelden zal je toch niet overslaan?

De gunsten van de Hadj
Laten we eens een aantal overleveringen naar voren brengen die de grootsheid ervan illustreren. De Profeet (saw) heeft gezegd op gezag van Aboe Hoeraira:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Degene die de Hadj verricht en geen onzedelijke uitspraken of handelingen verricht en geen zondes pleegt, zal terugkeren alsof zoals zijn moeder hem gebaard heeft
(Overgeleverd door Boecharie en Moeslim)

Volgens de uitlegger van hadieth Ibn Hadjr al Asqalanie betekent dit dat zowel de grote en de kleine zondes vergeven worden.

Sta hier eens bij stil, dat je weer helemaal opnieuw kunt beginnen. Al de grote en kleine zondes die je hebt gedaan zijn je vergeven en je kunt weer met een schone lei beginnen. Wat een overwinning voor degene die dit bereikt.

En in een overlevering overgeleverd door Tirmidhi zegt de Profeet (saw) over de Hadji tijdens de Tawaaf (zeven maal rond de Ka’aba lopen)

” لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة .. “

Hij zet zijn voet niet neer en hij heeft een andere niet op behalve dat Allah een zonde uitwist en een goede daad opschrijft..”

Buiten het feit dat de Hadji vergeven wordt worden er talloze goede daden voor hem opgeschreven.

En als klap op de vuurpijl schenkt de Barmhartige nog een andere gunst, namelijk het beantwoorden van de smeekbedes. De Profeet (saw) zegt:

” الحجاج والعمار وفد الله ، دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم “

De personen die Hadj en Oemra doen zijn de delegatie van Allah, Hij heeft hen uitgenodigd en zij beantwoordden hem en zij vragen hem (in smeekbedes) dus hij gaf hen (waar zij om vragen)

Hoe groot is de eer wel niet om te behoren tot de uitverkorenen om tot de delegatie van Allah te behoren en vervolgens je wensen vervult te krijgen!

Als je uitgenodigd zou worden door een dierbare vriend in een ver land, zou je dan niet haasten om daar aanwezig te zijn? Wat te bedenken wanneer je wordt uitgenodigd door de Heer der Werelden zelf, de Almachtige, de Vergevensgezinde, de Koning der Koningen? Wanneer Hij (swt) jou in staat heeft gesteld om de reis te kunnen betalen, zul je dan niet gaan snellen om Hem en Zijn Profeet te ontmoeten? Dit, terwijl er zoveel mensen zijn die nooit het Huis zullen bezoeken omdat ze geen geld ervoor hebben of omdat ze moeten wachten op een ellenlange wachtlijst.

Bijzondere lessen tijdens de Hadj
Buiten de relatie die je versterkt met Allah (swt) en Zijn Profeet (saw) door hen te bezoeken, zijn er ook andere grote gunsten die we allemaal kunnen aanschouwen tijdens de Hadj. Hadj is de ultieme manifestatie van eenheid, miljoenen pelgrims die hetzelfde in simpele kledij gekleed zijn, samen in tenten moeten overnachten, samen stenen moeten gooien, om de Ka’aba moeten lopen en samen moeten verzamelen op de berg Arafat, terwijl iedereen de rituelen in gehoorzaamheid volgt en als een eenheid. De Hadj laat zien dat we dit kunnen, dat we één kunnen zijn wanneer we ons verenigen om de twee zaken waar onze hele religie op draait: geloof in Allah en Zijn Profeet. De Hadj geeft ons hoop dat we wederom een politieke eenheid kunnen vestigen in de vorm van de Khilafah staat, waarin we schouder aan schouder zullen staan om Allah niet alleen in rituele aanbiddingen te gehoorzamen maar ook de rest van Zijn verheven wetgeving.

Wanneer de pelgrims cirkelen om de Ka’aba doet dit ons denken aan het feit dat wij om Islam moeten draaien en Islam niet om ons. Dat Allah centraal moet staan in ons leven en dat wij ons leven organiseren rondom Zijn bevelen heen. Islam moet niet gezien worden als een bijzaak of hobby, maar als een hoofdzaak en beroep, de zin van het leven waar we het allemaal voor doen.

Wanneer de pelgrims snellen tussen Safa en Marwa doet dit ons denken aan het snellen en haasten naar het Goddelijk Oordeel, dat we ons overgeven aan Zijn bevelen en we proberen dit in alle haast uit te voeren zoals een ware slaaf en dienaar dit betaamt.

Wanneer de pelgrims de berg Arafat beklimmen doet dit ons denken aan de obstakels die voor ons liggen en dat het leven niet gemakkelijk zal zijn, we zullen hard moeten werken om Zijn Tevredenheid te behalen.

En wanneer de pelgrims stenen gooien bij Aqaba doet dit ons denken aan het stenigen van de Sjaitaan, de vijand die ons tot onze dood zal proberen te verleiden om ons over te geven aan iemand anders dan Allah.

Tot slot

De Hadj kent ontelbare zegeningen, dus haast je om deze verplichting te vervullen en jouw band met de Schepper te versterken en trek de lessen uit de rituelen zodat wanneer je terugkomt als een pasgeboren baby, de Schepper en Zijn wetgeving centraal zal zetten in je leven zodat je zult werken voor de terugkeer van Zijn wetgeving op aarde en we als een eenheid verder zullen leven.

Comments

comments

DELEN