Er wordt hevig gedebatteerd over de vrijheid van meningsuiting en het grootste argument dat door moslims wordt gepresenteerd is dat we wel achter de vrijheid van meningsuiting staan maar dat er grenzen zijn en dat het beledigen van de Profeet (saw) over deze grens gaat.

Dit standpunt is om meerdere redenen problematisch:

– De grenzen worden gedefinieerd door de wet en omdat je in een democratie leeft zal de wetgeving voornamelijk in het voordeel zijn van de meerderheid. Als minderheid zul je deze strijd dus verliezen.

– Vrijheid van meningsuiting heeft een ideologische betekenis naast haar taalkundige en kan niet los daarvan gezien worden. Op het moment dat je achter deze vrijheid staat, dan sta je dus ook achter de gehele ideologische betekenis die het met zich meedraagt.

OORSPRONG

In het kort zijn deze vrijheden ontstaan in Europa na een lang gevecht met de kerk. En de elite maakte misbruik van deze macht door de mensen te onderdrukken. Eén van de uitingen hiervan was dat men niet mocht zeggen wat men wilde waardoor er weinig vooruitgang op politiek en wetenschappelijk gebied ontstond.

Om deze reden hebben de ‘intellectuelen’ in die tijd het idee van secularisme gebracht om de heerschappij van de kerk te beperken tot de kerk en dat de mensen zich dus niet meer hoefden te onderwerpen aan God’s wil maar dat zij nu vrij waren om eigen wetten te bepalen en ook eigen meningen te geven, ook al gingen deze tegen God’s wil in.

HET PROBLEEM

Op het moment dus als jij jezelf beroept op deze vrijheden (en dus ook de vrijheid van meningsuiting), dan is dit een concept dat uitgaat van het seculiere idee dat religie geen invloed mag hebben op het dagelijks leven want dit is haar idee vanuit haar oorsprong en ideologie. Hoe kun je jezelf dan als moslim hierop beroepen als we als moslims niet zijn voor absolute vrijheid maar zijn voor beperkingen door de Schepper middels Zijn wil?

Onze geschiedenis als moslims is een andere dan die van de Europeanen. Zo hadden de moslims al in het begin van Islam en nog steeds het recht en de plicht om het goede te gebieden en het slechte te verbieden en dus ook tegen de staat en de heersende elite. Vanuit onze ideologie hebben wij geen probleem met het spreken van de waarheid tegen een tiran. Ook als het gaat om wetenschappelijke vooruitgang hebben we juist onder Islam glorietijden gekend omdat Islam motiveert om het verstand te gebruiken en onderzoek te doen.

Onze historische context is dus duidelijk verschillend en onze identiteit ook. Wij kunnen niet op dezelfde manier een beroep doen op vrijheid van meningsuiting omdat het concept uit een totaal andere ideologie voortkomt.

HOE DAN WEL?

De oplossing is dat we onszelf niet beroepen op deze vrijheid omdat als je dat doet, dan zul je het debat altijd verliezen wegens de ideologische lading die achter het concept zit en omdat dit niet verenigbaar is met Islam. Ook omdat nou eenmaal de meerderheid het voor het zeggen heeft en de wet door de mens gemaakt wordt, maak je hier ook geen schijn van kans.

Wij zouden ons enkel moeten beroepen op het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte. Wij beroepen ons niet op een concept dat vaag gedefinieerd is en ruimte laat voor de één om de ander te beledigen, dit zorgt niet voor een stabiele samenleving, maar voor één waar men elkaar de waarden oplegt.

Terwijl deze vrijheid eigenlijk behoorde aan het volk is het nu één die in de handen is van de staat om andersdenkenden te onderdrukken. De vrijheid die juist genomen werd om de staat te beperken is nu een wapen geworden van haar om verdeling en haat te zaaien. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de vrijheid van bezit die nu in de handen is van een elite en multinationals om de mensen uit te buiten zodat de rijker steeds rijker worden en de armen steeds armer.

Deze vrijheden waren misschien voor Europa een tijdelijke oplossing om henzelf vrij te vechten van de kerk maar ze zijn nu een probleem geworden en daarom is het belangrijk als moslims dat we onze ideeën vanuit onze mooie religie presenteren als oplossing voor deze problemen.

In het kort:

Beroep jezelf dus niet op waarden die tegen jouw eigen ideologie ingaan, maar draag daarentegen jouw waarden standvastig uit en verdraag de obstakels met geduld zodat de werkelijke oplossingen die wij in onze ideologie dragen, zullen zegevieren.

Comments

comments

DELEN