In een onderzoek van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) blijkt dat #Moslima’s gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en zo moeilijker aan een stageplek komen voor het mbo. Dat Moslima’s niet passen bij het bedrijf qua uiterlijk is vaker het excuus voor bedrijven volgens het onderzoek.

Het is geen nieuw fenomeen dat Moslims gediscrimineerd worden op de #arbeidsmarkt. Een sollicitant wordt aangenomen of afgewezen aan de hand van de competenties en vaardigheden die nodig zijn voor dat werk. De Moslims staan echter al met een punt achter, omdat de bedrijven ook de #vooroordelen meenemen in hun besluit.

Moslims worden dagelijks in een negatief daglicht geplaatst en dit beïnvloedt de publieke #opinie over de Moslims. Bedrijven hebben dus extra moeite om Moslims aan te nemen, gezien ze bij het aannemen van een Moslim rekening moeten houden met de image van het bedrijf.

Het wordt de Moslims structureel moeilijk gemaakt om te participeren in de samenleving. Het anti-Islambeleid is verantwoordelijk voor het creëren van vooroordelen over Moslims. Veelal worden de effecten van het anti-Islambeleid gebagatelliseerd, echter zien we dat zelfs de studenten die zich trachten in te zetten voor de samenleving de dupe zijn van dit beleid.

Ons advies aan de zusters is nimmer afstand te nemen van het praktiseren van Islam. Allah (swt) is immers Degene die ons voorziet. Werelds gewin zal de Moslim nooit ertoe moeten laten zetten afstand te nemen van de Dien van waarheid.

Bron: http://www.nu.nl/werk-en-prive/4233785/meisjes-met-hoofddoek-hebben-meer-moeite-met-krijgen-stageplek.html

Comments

comments

DELEN