Minister ‪#‎Bussemaker‬ (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil de beroepsopleiding tot ‪#‎imam‬ en geestelijk verzorger nieuw leven inblazen. De enige ‪#‎imamopleiding‬ die Nederland kende, werd drie jaar geleden geschrapt wegens tegenvallende resultaten. Van de 105 aspirant-imams die aan de studie begonnen, studeerden namelijk een handjevol af. Slechts één van hen vond daadwerkelijk werk als imam.

De vraag is dan ook of de opleiding tot polderimam het dit keer wel redt? Het ministerie van Onderwijs gelooft er in ieder geval nog steeds in. Op aandringen van Bussemaker voeren nu onder meer de hogescholen Inholland en Windesheim, tezamen met de Vrije Universiteit Amsterdam serieuze gesprekken. Keiharde eis van het ministerie is dat het overgrote deel van het curriculum Nederlands is en niet het ‪#‎Arabisch‬.

De roep om polderimams moet echter niet worden onderschat. Dit zegt ook Rasit Bal, werkzaam voor het Contactorgaan Moslims en Overheid (‪#‎CMO‬).

Neem radicalisering. Bal: “De imams van nu denken nog té theologisch. Ze gaan ervan uit dat ze een jongere wel op andere gedachte kunnen brengen met koranteksten.”

Dit is het zoveelste plannetje om een zogenaamd ‘Europees Islam’ in te voeren waarbij Moslims langzaam afstand doen van bepaalde Islamitische concepten. Om te beginnen de Arabische taal.

Wij Moslims moeten ons bewust zijn van de valkuilen en kwalijke bedoelingen die de minister overduidelijk voor ogen heeft. De eerdere opleiding tot polderimam heeft niet voor niets gefaald.

Door geringe tot geen aandacht te besteden aan de bestudering van de Arabische taal en het lezen van de Koran in het Arabisch, blijft een essentieel onderdeel onbesproken en missen de aspirant-geestelijken belangrijke vereiste kennis.

Het doel van de opleiding is zodoende niets anders dan het bewerkstelligen van een kwalijke aanpassing aan het Islamitische geloof, door ‘studenten’ op te leiden tot zogenoemde polderimams die in feite geen kennis hebben van Islam en niet het woord van Allah (swt), maar het woord van het Westen prediken.

Link naar het artikel: http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/4246867/2016/02/18/Bussemaker-wil-polderimam-nieuwe-stijl.dhtml

Comments

comments

DELEN