In verschillende landen zijn er reeds cursussen opgezet voor vluchtelingen inzake de omgang met vrouwen. Daarnaast wordt er in sommige landen nog gedebatteerd over de precieze vormgeving. Diverse organisaties waaronder Vluchtelingenwerk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stelden dat vluchtelingen bij aankomst al voorzien worden van de nodige voorlichting aangaande de geldende normen en waarden en dat een dergelijke cursus het integratieproces belemmert. Waar het werkelijk om te doen is werd duidelijk uit de uitlatingen van de Belgische politicus Theo Francken: “De instroom van alleenstaande jongemannen is heel hoog en zij komen uit een cultuur die helemaal anders met vrouwen omgaat dan wij in het Westen”. ‘’Er wordt ook uitgelegd dat vrouwen hier kort gekleed op straat kunnen lopen en dat je vrouwen niet zomaar mag betasten.” Daarnaast stelt hij: ‘’Ik vind dat we veel harder moeten opkomen voor de essentie van onze democratische rechtstaat”.

Hiermee wordt er een beeld van de moslimman geschetst, dat typerend is in het huidige vluchtelingendebat. Een ‘testosteronbom’ in de vorm van een roofdier die het niet kan laten om ‘blanke westerse vrouwen’ te verslinden en hiermee een gevaar vormt voor de nationale veiligheid en de dominante opvattingen in de vrije westerse samenleving.

De onderliggende doelstelling van deze cursus is dus geenszins een onschuldige poging om vluchtelingen wegwijs te maken in hun nieuwe ‘thuisland’, maar een verwoede poging om (mannelijke) moslimvluchtelingen bij voorbaat te stigmatiseren op basis van hun levensovertuiging, vooraleer ze een strafbaar feit hebben gepleegd. De Britse journalist Will Hutton ging na de gebeurtenissen in Keulen zelfs zover door de vraag te stellen of culturele coëxistentie nog wel mogelijk is. Dergelijke retoriek draagt bij aan de assumptie dat het openstellen van de grenzen ervoor heeft gezorgd dat de westerse vrouw niet meer veilig is.

Met andere woorden, seksuele intimidatie, aanrandingen en verkrachtingen zijn niet-westerse verschijnselen, die afkomstig zijn uit een vreemde cultuur (lees: Islam). De onheuse bejegening jegens vrouwen zou namelijk te maken hebben met de patriarchale structuur binnen Islam, waarbij de vrouw zich onder het juk der dwingelandij kromt, oftewel onderworpen is aan de man. Echter wijst Europees onderzoek verricht door het EU-agentschap voor grondrechten onder meer uit dat een op de twintig vrouwen in Europa is verkracht (ongeveer negen miljoen slachtoffers) en dat een derde van alle Europese vrouwen vanaf de leeftijd van 15 jaar weleens het slachtoffer is geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Daarnaast is er in het uitgaansleven dikwijls sprake van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting.

Bovendien blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat een op de tien werknemers af en toe last heeft van seksuele intimidatie. Dit leidt niet zelden tot posttraumatische stressstoornissen. En wat te denken van westerse (para)militairen en VN-vredestichters die zich tijdens militaire missies keer op keer vergrijpen aan vrouwen en jonge meisjes. Ook zijn er diverse projecten in Nederland en België die opgezet worden om een vervormde blik op seksualiteit, als gevolg van onhaalbare schoonheidsidealen het hoofd te bieden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gedogen van prostitutie en de vrouwonvriendelijke Europese geschiedenis, waarbij de gedachte heerste dat de vrouw van nature defectief is en dit had zijn weerslag op de rol van de vrouw in de samenleving.

Wanneer men alsnog de gebeurtenis in Keulen aan wil grijpen om de vinger naar Islam en de Moslims te wijzen is het niet geheel onbelangrijk om hierbij te vermelden dat de daders onder invloed van alcohol waren. Iets dat in Islam ten strengste verboden is. Daarentegen geheel vrijgelaten binnen het liberale gedachtegoed. En laat alcohol nu net een van de belangrijkste causale factoren zijn, wanneer het gaat om geweld jegens vrouwen. Met zo’n verachtelijke reputatie is het niet de vraag of Islam vrouwonvriendelijk is, maar of het onderdrukken van vrouwen een inherente eigenschap is van de liberale democratie.
Islam verbiedt in tegenstelling tot het liberale gedachtegoed iedere vorm van objectificatie, exploitatie en seksualisatie van de vrouw en draagt de mannen op om de vrouwen op basis van hun intellectuele capaciteit te beoordelen en goed te bejegenen. Zo drukte de Profeet Mohammed (saw) de gelovigen op het hart om vrouwen goed te bejegenen en stelde hij:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

‘’Wees goed voor de vrouwen.’’ (Sahihayn)
En de Profeet (saw) heeft gezegd:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

“De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen, en ik ben de beste onder jullie tegenover mijn vrouwen.” (Al-Tirmidhi)

Het respect dat de man voor een vrouw dient te hebben, wordt daarnaast bevestigd door het gebod om de blikken neer te slaan. Dit is tegelijkertijd ook een weerlegging op de claim dat kuisheidsprincipes in Islam tot betasting van de vrouw leiden, aangezien zelfs het aanstaren van een vrouw ongeoorloofd is. Allah (swt) zegt in de Koran:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

‘Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken.’’ (VBK, soera al-Noer, vers 30)

Dit zijn slechts enkele ethische regels en voorschriften binnen de Islam om de relatie tussen mannen en vrouwen te reguleren. Louter deze regels volstaan voor de moslimvluchtelingen om zich te onthouden van seksuele vergrijpen in tegenstelling tot de dubieuze liberale waarden waar Francken voor pleit. De vraag is wie er werkelijk een cursus omgang met vrouwen behoeft. Wie in een glazen huis woont moet niet met stenen gooien.

Comments

comments

DELEN