As salamoe aleykoem,

Ik heb misschien een beetje een vreemde vraag voor u. Mag een man volgens Islam naar het solarium?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Met het solarium wordt bedoelt dat men het lichaam blootstelt aan natuurlijke of kunstmatige zonnestralen. Deze blootstelling op zich is niet verboden maar er zijn bepaalde zaken die in ogenschouw genomen moeten worden.

Ten eerste, de blootstelling van het lichaam aan de straling kan alleen maar als het lichaam ontbloot wordt. Als dit gebeurt in de aanwezigheid van andere mannen of vrouwen, dan is dit niet toegestaan. De rede hiervoor is dat man en vrouw hun auwra niet mogen tonen aan andere mensen, behoudens de door Allah (swt) uitzonderingen (echtgenoten, kinderen).

Specifiek betreffende de mannen heeft de Profeet (saw) gezegd: “Bedek je auwra behalve voor je echtgenote en degenen onder je controle [oftewel slavinnen].” (Aboe Dawoed, Tirmidhi, Ahmed, Ibn Maadja). En specifiek betreffende de vrouwen heeft de Profeet (saw) gezegd: “Elke vrouw die haar kleren in een ander huis dan dat van haar man aantrekt, schendt wat tussen haar en Allah (swt) is.” (Tirmidhi). En Al Haakim heeft in het boek Al Moestadrak overgeleverd: “Er kwamen vrouwen uit Damascus bij ‘Aiesja (ra). ‘Aiesja (ra) vroeg: ‘Waar komen jullie vandaan?’. Zij zeiden: ‘Wij komen uit Homs’. Ze (ra) vroeg: ‘De badhuisbezoekers?’. Zij zeiden: ‘Ja’. ‘Aiesja (ra) zei: ‘Ik heb de Profeet saw horen zeggen: ,,Het badhuis is haraam voor de vrouwen van mijn Oemma’’.’.” Het bezoeken van het badhuis wordt hier verboden omdat de vrouwen daar hun auwra openbaren aan anderen.

Het probleem van ontbloting van de auwra wordt opgelost als een persoon zich in het solarium in een een gesloten kamer bevindt waar niemand binnen komt of waar zijn aura niet zichtbaar is voor anderen.

Maar, en dit is ons tweede punt, genoemde plaatsen staan bekend als plaatsen waar mannen en vrouwen gemend zitten en waar de kledingsvoorschriften niet worden nageleefd. Om daar te gaan is derhalve afgeraden omdat de Profeet (saw) heeft gezegd: “Degenen die voorkomt dat hij verdenking op zich laadt, beschermt hiermee zijn eer en geloof. En degenen die verdenking op zich laadt, vervalt ook in haraam.” (Moeslim).

En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN