As salamoe aleykoem,

Stelt men zich voor, men opent een spaarrekening bij de bank, in de wetenschap dat de bank over het spaargeld rente zal betalen. Is dit toegestaan indien men de intentie heeft om het uiteindelijk in rente ontvangen bedrag weg te schenken aan een goed doel?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Het Arabische woord voor rente “riba” betekent letterlijk vermeerderen. Als term staat riba voor “vermeerderen van kapitaal”, ongeachte het percentage. Over de riba zegt Allah (swt):

“Zij die de rente verteren zullen alleen maar opstaan zoals hij opstaat die de door de aanraking van de satan in elkaar geslagen wordt. Dat komt omdat zij zeiden; handel is gelijk aan rente. Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. En hij tot wie een aansporing van zijn Heer komt en er dan mee ophoud, mag houden wat hij al heeft verworven. Zijn zaak wordt naar Allah verwezen. Maar wie het weer doen, zij zijn het die in het vuur thuishoren; zij zullen daarin voor altijd verblijven.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 275)

En Allah (swt) zegt:

“O, gij die gelooft, vreest Allah en doet afstand van de rest van de rente, als gij gelovigen zijt. Maar indien gij dit niet doet, bereidt u dan voor op oorlog met Allah en Zijn boodschapper.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 278 – 279)

Ook in de Soenna van de Boodschapper van Allah (saw) is het verbod op rente duidelijk naar voren gebracht. De Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Vervloekt is degene die riba ontvangt en aan anderen geeft, en degenen die als getuigen optreden, en degene die het noteert.” Boucharie, Moeslim, Ahmed, Aboe Dawoed, Tirmidhi).

En: “De zonde van riba is 73 soorten. De allerlichtste is gelijk aan degene die geslachtsgemeenschap heeft met zijn moeder.” (Al Haakim).

En: “Het eten van één dirham riba in de wetenschap dat het riba is, is erger dan het plegen van zesendertig keer overspel.” (Ahmed, At Tabarani).

Uit het verbod op rente moet een moslim begrijpen dat hij al het mogelijke moet doen om een relatie met rente te voorkomen. De intentie om uiteindelijk de rente weg te geven zal niet de zonde weg nemen. In geval van overmacht, waaronder de relatie met rente niet voorkomen is kunnen worden, daar is het wegschenken van het bedrag ontvangen in rente de manier om te proberen de bestraffing van Allah te voorkomen.

En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN