As salamoe aleykoem,
Mijn vraag is, mag een meisje alleen op kamers gaan wonen? De reden om alleen te gaan wonen is dat er veel problemen met haar broers thuis zijn. Ze heeft al toestemming gekregen van haar ouders.

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

In de Moesnad van Imaam Ahmed staat een hadith overgeleverd door Ibn ‘Amr (ra), waarin de Boodschapper van Allah (saw) zegt: “Het alleen zijn is verboden.”

Al Haithami heeft in Al moedjma gezegd: “Met het verbod wordt bedoeld dat iemand ergens alleen slaapt of op reis gaat. Dit verbod verwijst naar afkeuringwaardigheid (makroeh). Daarom is het afkeuringwaardig dat een meisje alleen in een huis woont.”

Er zijn nog andere perspectieven die bij deze kwestie in acht genomen moeten worden, echter.

Bijvoorbeeld, wanneer een jong meisje alleen gaat wonen dan ontstaat het gevaar dat over haar geroddeld gaat worden. Het alleen gaan wonen is daarom een stap die de relatie met degenen die van haar houden meest waarschijnlijk enkel zal verslechteren. Het is dus meest waarschijnlijk niet een oplossing voor het genoemde probleem.

Bovendien, en dit moet niet vergeten worden, is de situatie in de westerse samenlevingen momenteel zo dat het lastig vallen van moslima’s geen ongewone gebeurtenis meer is. Het is daarom simpelweg niet verantwoord voor een moslim meisje om alleen te gaan wonen.

Wij adviseren de moslima en haar broers derhalve hun best doen om de problemen tussen hen op te lossen en de harmonie in hun relatie te herstellen. De moslims in het algemeen, en de familieleden in het bijzonder, behoren elkander namelijk te helpen in het leven. En om het gezin hierbij te helpen willen wij hen allen in herinnering brengen dat de moslims niet ruw of hard tegen elkaar horen te zijn, maar juist zachtaardig, lief en teder. Zo is de Soenna van de Boodschapper van Allah (saw), het beste voorbeeld voor de mensen, over wie Allah (swt) zegt:

“Door de barmhartigheid van Allah zijt gij (Profeet) zachtmoedig jegens hen (gelovigen); als gij ruw en hardvochtig waart geweest zouden zij zich zeker uit uw omgeving hebben verwijderd. Vergeef hen daarom en vraag voor hen vergiffenis en raadpleeg hen in belangrijke zaken en wanneer gij vastbesloten zijt, leg dan uw vertrouwen in Allah. Voorzeker, Allah heeft degenen lief die vertrouwen in Hem hebben.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Imraan 3, vers 159)

En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN