Allah (swt) zegt: “En (gedenkt) Loet toen hij tot zijn volk zei: ,,Begaan jullie zedeloosheid die nog niemand van de bewoners van de werelden vóór jullie heeft begaan? Voorwaar, jullie naderen wellustig mannen in plaats van vrouwen. Jullie zijn een overschrijdend volk.” [Zie VBK Soerat al-Araaf: 80-81]

Duidelijk, nietwaar? Hier denkt de Iraanse filosoof Mehrad Alipour anders over want hij stelt dat Allah (swt) een voorstander is van seksuele diversiteit. Hij is al lange tijd bezig met homoseksualiteit binnen de Islam en krijgt hierdoor, uiteraard, vrij spel van Nederland om dit walchelijke idee verder te verspreiden. Zo doet hij 14 maart Groningen aan om een lezing hierover te geven en hij heeft ondertussen ook een baantje gekregen aan de Vrije universiteit van Amsterdam.

Dit soort figuren zijn niet nieuw maar zijn wel als koren op de molen van het Westen die Islam willen seculariseren tot een soort nieuw christendom en de zuivere aqeedah willen vertroebelen en vervuilen met zelfbedachte ideeën en concepten. Maar zij zullen hier voorzeker niet in slagen.

Allah (swt) zegt: “Zeg: ,,O mensen, waarlijk, de Waarheid van jullie Heer is tot jullie gekomen. Wie dan de Leiding volgt: voorwaar, hij volgt die slechts in zijn eigen voordeel. En wie dwaalt: voorwaar, die dwaalt slechts ten nadele van zichzelf. En ik ben geen bewaker over jullie.” [Zie VBK Soerat Yoenoes: 108]

Link naar het artikel: http://www.gezinsbode.nl/evenementen/60516/lezing-over-seksuele-diversiteit-in-de-islam/

Comments

comments

DELEN