E-nummers mijden en letten op voeding. Het is haast niet weg te denken uit het leven van steeds meer mensen, waaronder moslims. Men probeert zo secuur mogelijk te werk te gaan en anderen van voedingsadviezen te voorzien. Echter zouden we niet alleen moeten letten op wat we qua voeding tot ons nemen maar veel belangrijker nog, welke ideeën en concepten we tot ons nemen, adopteren en uitdragen. Allah zegt :

”Jullie die geloven! Zegt niet: “Eerbiedig ons”, maar zegt: “Let op ons en hoort.” (VBK, soera al-Baqarah, vers 104)

Dit is een oproep aan de gelovigen, om het woord انظُرْنَا te gebruiken en niet het woord رَاعِنَا. Hoewel beide termen een soortgelijke betekenis hebben, verandert de regelgeving vanwege de context. Wanneer een woord een technische betekenis (haqiqa ‘oerfijja gaasa) krijgt en in de realiteit wordt toegepast, wordt hierover geoordeeld en wordt er niet uitgegaan van de linguïstische betekenis. Het woord رَاعِنَا dat normaliter onder meer duidt op ‘geef ons tijd’, ‘luister aandacht naar ons’, werd door een groep mensen gebruikt om de Profeet (صلى الله عليه وسلم) te bespotten. Het woord kreeg hierdoor een negatieve connotatie, waarna de gelovigen werd opgedragen om de Profeet (صلى الله عليه وسلم) op eervolle wijze aan te spreken en niet deze term te hanteren. Hierbij leren we dat ieder idee en concept moet voortvloeien uit Islam en dat we niet zomaar termen over kunnen nemen. Dit gold zelfs voor een term die in beginsel onschuldig oogde, laat staan termen als ‘vrijheid’en ‘democratie’ die een ideologische basis kennen welke indruist tegen Islam.

En dit geldt voor veel meer (politieke en ideologische) termen die vandaag de dag worden gebezigd. We dienen uiterst bedachtzaam te zijn en de Islamitische ‘aqiedah te waarborgen. De Islamitische ‘aqiedah verwordt hiermee dus tot onze maatstaf in het beoordelen van verschillende ideeën en concepten en niet slechts tot een abstracte theorie die losstaat van de realiteit.

Comments

comments

DELEN