We staan bijna aan de vooravond van Kerstmis en tijdens deze periode vallen er enkele zaken op:

-Publieke kerkbijeenkomsten
-Kerstliedjes zijn overal te horen
-Films en programma’s worden gewijd aan Kerstmis
-Er heerst een ‘vredige’ sfeer en de wil om het goede te doen
-Kerstbomen, kerststallen en kerstversieringen zijn overal te vinden

Een van de belangrijkste lessen die we hieruit kunnen trekken is het concept van ‘seizoensaanbidding’. Islam is een alomvattende levenswijze en bevat zaken gerelateerd aan doctrines (‘aqaaid), ‘ibadaat (aanbiddingen), transacties (moe’amalaat) en moraal (akhlaq). Bovendien ordent de sjari’a de relatie van de mens met Zijn schepper, met zichzelf en met zijn medemens. Dit betekent dat het credo (‘aqiedah) van Islam alomvattend is en zowel spiritueel als politiek is. Spiritueel omdat zij een visie en regels heeft aangaande hetgeen voor het leven was, hetgeen er na het leven zal zijn en de relatie tussen dezen. Tevens is zij politiek aangezien zij regels, wetten en systemen heeft ter ordening van het leven. Er is dus geen ruimte voor een scheiding tussen religie en het leven. Islam is derhalve algehele toewijding aan de Schepper (istislaam, astaslamtoe li amrih).

De moslim zou dus moeten waken voor zogenaamde ‘seizoensaanbidding’, opdat hij niet verwordt tot een persoon die Allah enkel tijdens Ramadan, ‘Eid oel Fitr, ‘Eid oel Adha en het vrijdagsgebed aanbidt. Deze vorm van aanbidding heeft in moderne westerse samenlevingen geleid tot ontkerkelijking en groeiende secularisering. In de Koran wordt deze vorm van aanbidding ten strengste veroordeeld:

‘En aanbid uw Heer totdat de yaqien u bereikt’. (VBK soera al-Hijr, vers 99)

Ibn al Djawzi zei over dit vers:

قوله تعالى: { حتى يأتيَك اليقين } فيه قولان: أحدهما: أنه الموت، قاله ابن عباس، ومجاهد، والجمهور، وسمي يقيناً، لأنه موقَن به. وقال الزجاج: معنى الآية: اعبد ربك أبداً، ولو قيل: اعبد ربك، بغير توقيت، لجاز إِذا عبد الإِنسان مرة أن يكون مطيعاً، فلما قال: { حتى يأتيَك اليقين } أُمر بالإِقامة على العبادة ما دام حيَّاً

De uitspraak van Allah (totdat de yaqien u bereikt) kent twee betekenissen (opinies). Een van de betekenissen is de dood (al mawt). Dit was de opinie van Ibn ‘Abbas, Mujahid en deze werd door de meerderheid gedragen. De reden dat het ‘yaqien’ wordt genoemd is omdat het onvermijdelijk is. En Al-Zajjaj heeft gezegd: de betekenis van dit vers is: aanbid je Heer te allen tijde. Want als er zou worden gezegd: aanbid je Heer, zonder de tijdsperiode te specificeren, zou het volstaan om Allah slechts een keer te aanbidden om te boek te staan als gehoorzaam persoon. Echter, toen er werd gezegd: totdat de yaqien u bereikt, werd vastgelegd dat men Allah dient te aanbidden zolang men leeft.

Leermomenten:

-De moslims kunnen hun aanbidding niet slechts beperken tot een specifieke dag, week, maand of festiviteit

-Zij kunnen niet slechts gedurende bepaalde seizoenen hoge ogen gooien en de rest van het jaar de relatie met hun Heer verwaarlozen.

-Kerstmis zou de moslims moeten herinneren aan het gevaar van secularisme en het verwaarlozen van de band met de Schepper. Tevens zou het ons moeten herinneren aan het belang van het waarborgen van de Islamitische identiteit.

Comments

comments

DELEN