Sinds anderhalf jaar geleden is een project van start gegaan waarbij enkele imams en islamconsulenten “geradicaliseerde” gedetineerden begeleiden die voorwaardelijk vrijkomen. Het project genaamd ‘Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering’ heeft tot dusver 34 zaken behandeld, waarbij 16 personen werden begeleid. Het betreffen langdurige trajecten met gesprekken op maat, een eindevaluatie en een koppeling aan justitie. Volgens Khalid Benhaddou, één van de projectcoördinators, waren twee trajecten al ‘erg succesvol’. Hij hoopt dat het project ook onder de nieuwe Vlaamse regering wordt voortgezet.

Commentaar:

Dit project is een onderdeel en een voortvloeisel van een politiek discours dat al veel langer gaande is, namelijk het problematiseren van de islamitische identiteit onder het mom van “radicalismebestrijding”. De Vlaamse overheid heeft in het voorbij decennium meer dan ooit getracht om de moslims te duwen in de richting van een seculariseringstraject. Hierbij gebruik(t)en ze verschillende prominente figuren binnen de moslimgemeenschap die reformistische ideeën rond de moslimidentiteit en moslimburgerschap presenteren zodat moslims dezen adopteren en assimileren. Het gevangeniswezen speelt hierbij een belangrijke rol daar men concreet en persoonlijk aan de slag kan met dergelijke “deradicaliseringsprojecten”. Wat heeft de islamitische identiteit echter van doen met gepleegde criminaliteitsdaden? De moslimgemeenschap dient dan ook dit misleidende discours te doorprikken en haar islamitische identiteit te beschermen tegen valse associaties en seculiere beïnvloedingen.

Comments

comments

DELEN