De laatste weken wordt er steeds meer gediscussieerd over de islamisering in Europa. De ‘aanpassing’ van het Paasfeest en een onderwijsinstelling, die in onderling overleg niet wenste deel te nemen aan een dansvoorstelling, zouden een knieval voor Islam zijn. Moslims die enkel wensen deel te nemen aan praatprogramma’s, mits de wijn van tafel wordt gehaald, zouden een signaal van zelfislamisering afgeven. Van islamisering wordt gesproken wanneer een samenleving een proces doorloopt, waarbij zij uiteindelijk een islamitisch karakter krijgt.

De vraag is in hoeverre hier sprake van is, wanneer slechts 6% van de Nederlandse bevolking moslim is, er geen groepen bestaan die actief werken om de democratische rechtsstaat omver te werpen, er geen tot weinig invloed is wanneer het aankomt op ‘corporate businesses’, media en politiek. In Australië sprak Pauline Hanson zelfs van een overname, terwijl slechts 2% van de Australische bevolking moslim is. De kloof tussen perceptie en werkelijkheid is dus erg groot en dit is waar verschillende mediabronnen, politici en opiniemakers op inspelen. Een onderzoek van het onderzoeksbureau Ipsos Mori bevestigt deze kloof.

Daaruit bleek dat de ondervraagden dachten dat Nederland voor 19% uit moslims bestaat en dat in 2020 het percentage aanzienlijk zal stijgen (26%). Echter wijst de realiteit uit dat het nu om ongeveer 6% gaat en wordt het aantal in 2020 op een kleine 7% geschat. Socioloog Willem Schinkel noemde deze irrationele angst ‘sociale hypochondrie’. De term hypochondrie wordt gebruikt om een persoon te beschrijven die een chronische angst heeft voor een ernstig ziektebeeld, terwijl lichamelijk onderzoek uitwijst dat hij kerngezond is. Op dezelfde manier wordt de term ‘islamisering’ keer op keer gebezigd om een vijandsbeeld te creëeren, terwijl er eigenlijk slechts een spook wordt nagejaagd. Toch zal iemand die constant wordt blootgesteld aan dezelfde boodschap (groeiende islamisering) erin gaan geloven en dit is precies het doel van framing.

Men poogt hiermee de emoties van de mensen aan te wakkeren en hun wereldbeeld te beïnvloeden. Derhalve is het niet verwonderlijk dat het klimaat steeds meer verhardt. In een dergelijk klimaat is het extra belangrijk om de gemiddelde burger op de hoogte te stellen van de heersende propaganda, aangezien ook de gemiddelde burger het slachtoffer is van een goed geoliede propagandamachine.

*In een interview sprak ik onlangs over de vraag hoe islamisering zich verhoudt tot het assimilatiebeleid in Nederland. Het interview is hier terug te vinden: https://youtube.com/watch?v=VS7YWpVM7XI

Comments

comments

DELEN