As salamoe aleykoem,

Iedere keer dat het offerfeest is komen er mensen naar voren die zeggen dat het offeren een vorm van dierenmishandeling is. Sommige mensen zeggen zelfs dat het offeren daarom verboden moet worden.
Wat is uw mening hierover? Is het offeren op ‘Aid al Adha echt dierenmishandeling?

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Islam is heel specifiek geweest bij de beschrijving van de methode van slachten die de moslim behoort te hanteren.

Voor wat betreft de werkelijke daad van slachten, hier kennen de Islamitische voorschriften als doel voorkoming van fysiek lijden door het dier. Het mes waarmee geslacht wordt behoort vlijmscherp te zijn en in één snelle beweging moet dit mes de hals van het dier doorsnijden, inclusief de luchtpijp en de halsslagader. Doordat zowel de luchtpijp als de halsslagader in een fractie van een seconde doorgesneden worden, worden de hersenen afgesneden van de ontvangst van bloed en zuurstof. Hierdoor verliest het dier zeer snel het bewustzijn en de capaciteit om pijn te ervaren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit het fysieke lijden van het dier tot een minimum beperkt. Onderzoekers aan de Universiteit van Hannover hebben middels EEG en ECG scans bewezen dat bij Islamitische slachten het verlies van bewustzijn optreedt voordat pijn gevoeld kan worden door het dier. (Bron: www.islamic-practices.suite101.com/article.cfm/ritual_slaughter_in_islam_dhabihah)

Ditzelfde onderzoek bestudeerde overigens ook de praktijk in de meeste westerse slachthuizen om de dieren voor de effectieve slacht een harde klap tegen het hoofd te geven. Deze klap bleek bij de dieren eerst extreme pijn te veroorzaken, en daarna pas bewusteloosheid.

Voor wat betreft voorkoming van mentaal lijden door het dier, oftewel voorkoming van stress, Islam schrijft voor dat maatregelen genomen moeten worden die voorkomen dat het dier zich realiseert dat het geslacht gaat worden. Dus bijvoorbeeld mag het dier niet het mes getoond worden waarmee het geslacht gaat worden. Het dier mag ook niet zien hoe andere dieren geslacht worden. En de plaats waar het dier geslacht gaat worden moet schoon zijn, zodat het dier niet kan zien dat het een slachtplaats is.

Het slachten volgens de voorschriften van Islam kan dus niet anders dan humaan genoemd worden, omdat dit het lijden van het dier, zowel fysiek als mentaal, tot een absoluut minimum beperkt.

En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN