Binnenkort komt het kabinet met een nieuwe aanpak van salafisten. Maar niet alleen het ‪#‎salafisme‬, de hele ‪#‎Islam‬ heeft een probleem, zegt imam Yassin Elforkani.

Elforkani claimt niet dat hij in opdracht van de Nederlandse overheid de Islam verandert, maar hij ziet zichzelf wel als een hervormer. Als we dit namelijk niet doen, zijn we medeverantwoordelijk voor ‪#‎terrorisme‬, stelt hij.

“We moeten van het hele barbaarse kalifaatconcept af. Lukt dat niet, dan hoeven we niet bang te zijn voor dat ene ‪#‎kalifaat‬ van IS, maar zitten we hier straks met duizend kalifaten. Want de verschillende islamisten hebben allemaal een nét iets ander kalifaat voor ogen.”

En erger nog: “En nee, want de bronnen geven ons de ruimte. Nergens staat geschreven dat de Islam is gekomen om een staat op te zetten. Ik daag alle theologen uit om met een koranvers of uitspraak van de Profeet te komen waaruit het tegenovergestelde blijkt.”

Komt ie, Yassin:

Allah (swt) zegt: “En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het, en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest Allah, zeker, Allah is streng in het straffen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Qor’aan, soera Al Hasjr 59, vers 7)

Meer bewijsvoering dat het verboden is om te regeren met iets buiten Islam: Allah (swt) zegt: “Degenen die niet regeren aan de hand van hetgeen door Allah is geopenbaard, zijn de ongelovigen” ( VBK soera Al Maida 5, vers 44)

En: “Allah staat niet toe dat de ongelovigen het gezag (as soeltan) hebben over de gelovigen” (VBK soera An Nisaa 2, vers 141)

En: “En regeer over hen aan de hand van hetgeen Allah heeft geopenbaard” ( VBK soera Al Maida 5, vers 49)

El Forkani gaat vrolijk verder: “Het is een armoede van onze theologie dat we nog niet kunnen omgaan met een nieuwe politieke realiteit van internationale verdragen. We moeten een Islam creëren die overeenkomt met de normen en waarden van hier en nu.”
Als ook: “Moslims zijn oprecht bang dat we een ‘nieuwe islam’ aan het maken zijn. Maar we moéten wel: de wereld is immers veranderd.”

De woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (‪#‎CMO‬) is dus een voorstander van een Islam aangepast aan het hier en nu, terwijl Islam compleet is tot het einde der tijden.

Allah (swt) zegt: “Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen” (VBK Soera al-Maida 5, vers 3)

Verder noemt hij groepen zoals Hizb ut ‪#‎Tahrir‬ kweekvijvers bij uitstek voor jihadisten, omdat ze openlijk democratie verwerpen.

Moge Allah (swt) hem leiden

Link naar het artikel: http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/4248885/2016/02/21/Straks-hebben-we-duizend-kalifaten.dhtml

Comments

comments

DELEN