Men kan bemerken dat soms, door sommigen, wordt gedacht dat een handeling halal wordt op het moment dat de intentie achter de handeling goed is. Men verricht dan een handeling waarvan men weet dat deze door Allah (swt) verboden is, maar men rechtvaardigt dit dan voor zichzelf met woorden als: “Mijn intentie is zuiver voor het goede, dus Allah (swt) zal mij dit niet kwalijk nemen.”

Met deze intentie gaat men dan bijvoorbeeld deelnemen aan democratische verkiezingen denkende de belangen van de Moslims te behartigen, of werken met alcohol om voor het gezin te kunnen zorgen. Er wordt rechtvaardiging gezocht voor deze denkwijze in de woorden van de Profeet (vzmh: “Handelingen worden beoordeeld met de intentie en iedereen zal beloond worden in overeenstemming met zijn eigen intentie.” (Boecharie en Moeslim).

Om te kunnen achterhalen of dit correct is, dient men het licht van de Koran en Soenna moeten laten schijnen op deze kwestie. Er zal gekeken moeten worden naar de essentie van de uitspraak van de Profeet (vzmh) om zo het juiste begrip naar boven te halen.

Ten eerste: De uitspraak van de Profeet (vzmh) “Handelingen worden beoordeeld met de intentie” houdt in dat de handelingen die worden ondernomen, gewaardeerd worden op de intentie. Dus wanneer twee personen dezelfde goede daad verrichten maar met verschillende intenties zal degenen met een goede intentie ervoor worden beloond terwijl de andere ervoor zal worden bestraft. Dit blijkt uit het vervolg van de hadieth waarin de Profeet (vzmh) zegt: “….Dus degenen die Hidjra heeft gedaan voor Allah en Zijn Boodschapper, dan is zijn Hidjra voor Allah en Zijn Boodschapper. En degene die Hidjra voor wereldse verlangens heeft gedaan, of om een vrouw te trouwen dan is zijn Hidjra hiervoor.”

Ten tweede: De hadieth spreekt verder over de beloning die aan de handeling gegeven wordt. Dus een handeling wordt beloond mits de intentie zuiver is en enkel voor Allah (swt). Een andere voorwaarde is dat de handeling overeenkomt met wat Allah (swt) heeft verordend. De intentie kan namelijk geen slechte daad puur en goed maken door de eigen intentie.

 

 

Comments

comments

DELEN