Lieve mensen,

Ik wil misschien moslim worden. Kunt u mij iets vertellen over Islam?
Dag mevrouw,

We zullen proberen u informatie geven over wat Islam betekent. En we hopen dat u het zult waarderen.

In naam van de Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

Zou de mens een klein beetje nadenkt over wat hij allemaal waarneemt om zich heen, de mens, de natuur het heelal, dan kan ieder mens inzien dat God (Allah voor de moslims) bestaat. Want alles heeft een begin en een einde, alles is afhankelijk van andere dingen en niets heeft macht over de andere dingen waarvan het afhankelijk is. Bijvoorbeeld de mens is afhankelijk van de zon, maar hij heeft geen macht over de zon. Hieruit blijkt dat alles dat bestaat geschapen is. Omdat alles een begin en een eind heeft, heeft het niet altijd bestaan. En omdat alles afhankelijk is van andere dingen kan het niet de schepper zijn van de dingen die bestaan. Dus moet alles wel geschapen zijn door iets anders. Allah moet wel bestaan, met andere woorden.

Deze Schepper van de Hemelen en de Aarde heeft voor twee redenen Islam geopenbaard aan de mensen.

Ten eerste, wanneer de mens zich realiseert dat hij geschapen is, dan is het onvermijdelijk dat bij hem allemaal vragen boven komen: “als ik geschapen ben, door wie ben ik dan geschapen?”, “als ik geschapen ben, waarom ben ik dan geschapen?”, et cetera. Omdat de mens een antwoord nodig heeft op deze vragen, is Islam neergezonden door Allah. Door middel van Islam geeft Allah antwoord op deze vragen van de mensen, zoals waarom Hij ze geschapen heeft, wat er was voordat Hij hen leven gegeven heeft, en natuurlijk wat wil Allah van degenen die Hij geschapen heeft, et cetera.

Oftewel, de eerste bedoeling van Islam is om de mensen uitleg te doen over hun realiteit.

Ten tweede, in zijn leven krijgt de mens te maken met problemen. Dit kunnen kleine problemen zijn, zoals “wat ga ik eten?” of “welke kleren trek ik aan?”, maar dit kunnen ook grote problemen zijn zoals “hoe ga ik mijn geld verdienen?”, “hoe gedraag ik mij tegenover mijn ouders?” of “hoe ga ik om met het sterven van iemand die ik lief heb?”. Allah heeft de mens niet geschapen om hen daarna te verlaten, en zij rond dolend door het leven moeten gaan zonder precies te weten hoe ze hun problemen op moeten lossen. Islam is waarmee Allah aan de mensen uitlegt wat de beste manier is om hun problemen op te lossen en wat de verkeerde manier is om de problemen op te lossen.

Oftewel, Allah heeft de mensen Islam gegeven om hen Zijn Leiding aan te bieden, omdat hij hen wil helpen om in dit leven het goede leven te leiden.

Voor deze redenen heeft Allah de mensheid altijd boodschappers gestuurd, zo leert Islam ons. Bijvoorbeeld Abraham (Ibrahiem voor de moslims) was voor deze reden uitverkoren om een profeet van Allah te zijn, om de mensen te helpen en hen het juiste pad te tonen, Mozes (Moesa voor de moslims) was voor deze reden uitverkoren om een profeet van Allah te zijn. En ook Jezus (‘Isa voor de moslims) was voor deze reden uitverkoren om een profeet van Allah te zijn. Islam leert ons dat al de volkeren van heel de wereld hun eigen profeet hebben gehad om hen de weg te leiden naar de juiste manier van leven, de manier van leven die Allah voor de mensen bedoelt heeft. De allerlaatste profeet van Allah met leiding voor de mens was Mohammed, vrede zij met hem.

Al de profeten hebben van Allah wonderen meegekregen van Hem zodat zij de mensen konden overtuigen van hun profeetschap. Daarom kon Jezus bijvoorbeeld de doden opnieuw tot leven brengen, zodat hij de mensen hiermee kon overtuigen dat hij echt een boodschapper van de Almachtige Schepper was. Mohammed heeft van Allah de Koran gekregen om de mensen te overtuigen. De taal van de Koran is zo verheven, erin wordt de Arabische taal zo mooi gebruikt, dat iedereen die het Arabisch kent weet dat dit echt van Allah afkomstig moet zijn. De Koran is onevenaarbaar, wat eens te meer blijkt uit het feit dat niemand ooit iets hieraan gelijk voort heeft kunnen brengen. Dus de Koran is een bewijs voor het profeetschap van Mohammed.

De voornaamste levensregel van Allah voor Zijn schepping is heel eenvoudig. Als je de oplossing van Allah gebruikt bij je problemen, de oplossing van Degene die alles weet, dan zul je gelukkig zijn in dit leven. En je zult dan in het Hiernamaals beloond worden omdat je de oplossingen van Allah hebt gevolgd, en dan zal je daar ook gelukkig zijn. Maar als je ongehoorzaam bent tegenover Allah in dit leven, en je trekt je niets aan van wat Hij je vertelt heeft, dan zul je ellende brengen in dit leven. Ellende voor jezelf en ellende voor de andere mensen. En in het Hiernamaals zul je dan daarvoor gestraft worden.

Dit is een korte introductie tot Islam. De bedoeling van Islam is dus om de mens de juiste manier van leven te leren, de manier die de Schepper van de mens heeft bedoeld. De manier die de problemen van de mensen op zal lossen in dit leven. En Allah zegt dat wie deze manier van leven leidt, die zal hebben geleefd zoals Allah bedoeld heeft, en daarom zal Allah dan tevreden met hem zijn, en daarom zal Allah hem dan de allergrootste beloning geven in het Hiernamaals.

Wij hopen dat dit u iets vertelt over wat u wilt weten. We hopen ook dat u nog veel verdere vragen zult hebben en dat u die ook allemaal aan ons zult stellen. We zullen ons best doen om die dan zo goed mogelijk te beantwoorden.

Een vriendelijke groet, en hopelijk tot horens,

Redactie Expliciet

Comments

comments

DELEN