Of het nu gaat om de aankomende verkiezingen of gewoonweg het leven van de moslim in Nederland, het verdrag van Al-Hoedaybiyyah wordt vaak genoemd als belangrijkste voorbeeld uit het leven van de Profeet (صلى الله عليه و سلم), om het sluiten van compromissen te rechtvaardigen. Los van het feit dat de realiteit verschilt, (de moslims hadden destijds een politieke entiteit in de vorm van de eerste Islamitische staat in Medina) is de inhoud van het verdrag tot op de dag van vandaag een discussiepunt. De Profeet (صلى الله عليه و سلم) ging namelijk akkoord met het voorstel van Soeheil ibn ‘Amr, om niet de titel ‘Mohammed, de Boodschapper van Allah’ te noteren, maar ‘Mohammed ibn Abdillah’ (Mohammed, de zoon van Abdullah). Echter heeft de Profeet (صلى الله عليه و سلم) hier slechts gekozen voor een toegestane stijl die niet in strijd was met Islam (dit was namelijk zijn naam).

Toen diverse metgezellen hun beklag deden en stelden dat ze liever oorlog wilden voeren en dat het verdrag een vernedering was ten aanzien van Islam, drukte de Profeet (صلى الله عليه و سلم) hen op het hart dat hij de Dienaar en Boodschapper van Allah is. Derhalve zou hij niet ingaan tegen de voorschriften van Allah, noch zou hij vernederd worden. Wie een blik werpt op de nasleep van dit verdrag, ziet dat het geen compromis was, maar een politieke meesterzet die getuigt van vastberadenheid. Niet voor niets werd kort hierna Soera al-Fath geopenbaard, waaruit blijkt dat dit verdrag een overwinning betekende. De Profeet (صلى الله عليه و سلم) was er namelijk in geslaagd om een publieke opinie te creëren voor Islam (onder de Arabieren, hoofdzakelijk Qoeraisj).

Dit leidde tot meer respect jegens de moslims. Het vertrouwen in Allah en de mate van gehoorzaamheid van de gelovigen werd bevestigd. Zelfs toen het leek alsof dit verdrag nadelige effecten zou hebben voor de moslims, lag het ware succes in het volgen van het Goddelijk oordeel. Dit is ook een belangrijke les voor de moslims vandaag de dag. We zouden niet moeten denken dat we onder het mom van ‘het minste van twee kwaden’ de belangen van de moslimgemeenschap kunnen behartigen, wanneer dit betekent dat we de Islamitische leerstellingen overtreden. Het verdrag van Al-Hoedaybiyyah laat ons zien wat het betekent om vastberadenheid te tonen en vast te blijven houden aan je principes. De moslims die in Mekka achterbleven vormden een belangrijk blok in het hol van de leeuw. Zodoende konden zij de omgeving beïnvloeden. Het verdrag toont aan hoe politiek bewust de Profeet (صلى الله عليه و سلم) was. Hij hanteerde verschillende stijlen om de vijand te neutraliseren, zonder dat dit ten koste ging van zijn boodschap. Sterker nog, deze politieke meesterzet versterkte de da’awa en de verspreiding van de boodschap van Islam.

Comments

comments

DELEN