Allah zegt het volgende over de confrontatie tussen Ibrahiem (عليه السلام) en Nimroed:

‘’Hebt gij niet vernomen van hem, die met Ibrahiem over zijn Heer redetwistte, omdat Allah hem het koninkrijk had gegeven? Toen Ibrahiem zeide: “Mijn Heer is Hij, die het leven geeft en doet sterven”, zeide hij: “Ik geef leven en doe sterven.” Ibrahiem zeide: “Nu, Allah doet de zon van het Oosten opgaan, doet gij haar van het Westen opgaan.” Daarop verstomde de ongelovige in verbazing. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.’’ (VBK soeraal-Baqarah, vers 258)

Nimroed trachtte als belangrijke machthebber de publieke opinie in zijn voordeel te genereren, omdat hij de hete adem van de kracht van de ideeën van de Profeet Ibrahiem (عليه السلام) in zijn nek voelde. De Profeet Ibrahiem (عليه السلام) was reeds door Allah gered van de hitte van het vuur, waar hij in was gegooid door zijn volk, nadat hij zich uitsprak tegen het aanbidden van afgodsbeelden en Nimroed was allerminst tevreden met de ontwikkelingen, evenals de machthebbers heden ten dage er alles aan doen om degenen die de realiteit in de moslimlanden trachten te veranderen, de weg te versperren.

Nimroed was volgens Imam al-Baghawi:

”De eerste persoon die een kroon droeg. Hij stelde zich hoogmoedig op en claimde goddelijkheid.”

Hij duldde geen tegenspraak en dit doet denken aan de hoogmoedige houding van Fir’awn:

”Ik erken geen God voor u naast mij.”

Hij (en zijn volk) stelden Ibrahiem (عليه السلام) de vraag: wie is jouw Heer?

Ibrahiem (عليه السلام) antwoordde:

“Mijn Heer is Hij, die het leven geeft en doet sterven”.

Nimroed zei: Ik geef leven en doe sterven en hij haalde twee mannen bij zich. Eentje liet hij levend achter en de ander executeerde hij. Nimroed ging hier voorbij aan de essentie van de boodschap van Ibrahiem (عليه السلام), door de focus te verleggen, evenals diverse tirannen vandaag de dag claimen niets te hebben tegen Islam, maar enkel tegen de radicale/politieke Islam.

Door de essentie van de boodschap te verdraaien trachtte Nimroed de status quo te handhaven. Echter liet Ibrahiem (عليه السلام) het hier niet bij. Ibn Kathier zegt hierover (parafraserend): Je claimt dat jij degene bent die leven geeft en doet sterven. Degene die hiertoe in staat is heeft ook de controle over de schepping (waaronder de controle over de planeten) en creëert al hetgeen zich hierin bevindt. De zon komt bijvoorbeeld iedere dag op uit het oosten. Dus als je God bent zoals je claimt, leven geeft en doet sterven, laat de zon dan maar vanuit het westen opkomen.

De koning realiseerde zich zijn beperktheid, wist dat hij hier niets tegen in kon brengen en stond met zijn mond vol tanden. Allah zegt hierover:

”Daarop verstomde de ongelovige in verbazing.”

Dit is het lot van valsheid. Uiteindelijk zal het niet in staat zijn overeind te blijven staan en moet het plaatsmaken voor de waarheid.

Comments

comments

DELEN