Door de geschiedenis heen hebben naties altijd gebruik gemaakt van unieke vaandels en vlaggen om zichzelf te identificeren. Toen de westerse imperialistische machten – voornamelijk Groot-Brittannië en Frankrijk – de moslimwereld opdeelden in verschillende natiestaten, bepaalden zij voor deze nieuwe staten ook unieke vaandels en vlaggen waarmee zij geïdentificeerd konden worden. Deze vaandels en vlaggen waren dus gekoppeld aan het systeem van kolonialisme. En dit is waarom de landen in de moslimwereld – in hun relatief korte bestaan – zo vaak nieuwe vaandels en vlaggen hebben geadopteerd. Bijna iedere keer dat een westerse imperialistische macht in een moslimland de macht overnam van een andere westerse imperialistische macht, dan veranderde hij de vaandels en vlaggen van dit nieuwe land om de breuk met het verleden aan te geven.

Tijdens de gezegende opstanden in de moslimwereld worden deze vlaggen niet zelden meegedragen door de demonstranten, terwijl zij roepen voor Islam. Dit is incorrect voor drie redenen.

Ten eerste, natiestaten in de moslimwereld zijn gebaseerd op nationalisme. Zij leggen de nadruk op de verschillen tussen de moslims van verschillende gebieden (hun talen, hun tradities en gewoontes) in plaats van op hun overeenkomsten (hun religie, hun meningen over wat juist en toegestaan is en wat fout en verboden is). Echter, Allah (swt) zegt:

“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld en gedenkt de gunst van Allah, die Hij u bewees toen gij vijanden waart en Hij uw harten verenigde, zo werdt gij door Zijn gunst broeders en gij waart aan de rand van een vuurput en Hij redde u er van. Zo legt Allah u Zijn geboden uit opdat gij zult worden geleid.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Imraan 3, vers 103)

Omdat de vaandels en vlaggen van de huidige natiestaten in de moslimwereld dus uitingen zijn van nationalisme, is het gebruik van hen verboden in Islam.

Ten tweede, de natiestaten in de moslimwereld zijn oorspronkelijk gecreëerd door de westerse imperialistische machten om Islam te bevechten. Door de moslims te verdelen en hun verschillen te benadrukken proberen de westerse imperialistische machten zwak te houden, zodat zij en hun Islam onderdrukt kunnen worden. De Britse minister van buitenlande zaken Lord Curzon zei in 1924: “We moeten een einde maken aan alles dat Islamitische eenheid brengt tussen de zonen van de moslims. We zijn er al in geslaagd om het Kalifaat te vernietigen, dus we moeten er ook voor zorgen dat er nooit meer eenheid tussen de moslims op zal komen, of dit nu intellectuele (eenheid) is of culturele (eenheid).” De natiestaten in de moslimwereld zijn daarom een groot kwaad. Zij zijn feitelijk vijanden van Islam en hun vaandels en vlaggen symboliseren daarom de strijd tegen Islam.

Ten derde, Allah (swt) heeft de Islamitische Staat Al Khilafa – gevestigd door de Profeet Mohammed (saw) – eigen unieke vaandels en vlaggen gegeven. Wie voor Islam is moet derhalve van deze vaandels en vlaggen gebruik maken.

Tijdens de Opening van Mekka reed Profeet Mohammed (saw) tezamen met de moslims Mekka binnen in de schaduw van een unieke vlag: “De Profeet reed Mekka binnen en zijn vlag was wit.” (Ibn Maadja). Dit betekent dat de aanvoerder van het Islamitische leger een witte vlag gebruikt.

En wanneer Profeet Mohammed (saw) iemand aanstelde als hoofd van een militaire expeditie, dan overhandigde hij (saw) een uniek vaandel. Net zoals toen hij (saw) de expeditie naar Chaybar organiseerde en zei: “Morgen zal ik het vaandel overhandigen aan een man bij wiens handen geopend zal worden [de overwinning gehaald zal worden].” (Boechari). Imaam At Tabari heeft gezegd: “Wat gezegd wordt voor het uitsturen van een expeditie is ‘het vastbinden van het vaandel’, en het overhandigen van het vaandel werd gezien als een teken van het geven van het aanvoerderschap.” (Tariech ar rasoel wa moeloek). Profeet Mohammed (saw) gaf het vaandel dat het aanvoerderschap van een legereenheid symboliseerde toen aan ‘Ali (ra).

De Islamitische Staat Al Khilafa gebruikte ook zwarte vaandels, zoals blijkt uit wat is overgeleverd van Harith bin Hasan al Bakri die zei: “We kwamen eens in Medina en we troffen de Boodschapper van Allah (saw) aan staand op het platform en Bilal stond naast de Boodschapper van Allah (saw) en zwarte vlaggen. We vroegen over deze zwarte vlaggen. Men zei: ‘Amr bin al ‘Aas is teruggekeerd van het slagveld’.” (Ahmed). De betekenis hiervan is dat Amr bin al ‘Aas (ra) de aanvoerder van het leger was, dat dit leger van meerdere zwarte vaandels gebruikmaakte en dus dat de aanvoerders van de onderdelen van dit leger gebruikmaken van zwarte vaandels.

De betekenis van dit alles is dat de vlag voor het hoofd van de Islamitische Staat – eveneens aanvoerder van het leger – wit is. Het vaandel van de aanvoerder van een eenheid van het leger is daarentegen zwart.

Het opschrift op de vlag en het vaandel van de Islamitische Staat Al Khilafa is “Laa ilaaha il Allah (er is geen god buiten Allah)” vanwege hetgeen is overgeleverd door At Tabarani: “Het vaandel van de Boodschapper van Allah (saw) was zwart en zijn vlag was wit, met het opschrift ‘Laa ilaaha il Allah’.”*

* Deze keten van overlevering van deze hadith bevat Hayyan bin ‘Odeidallah die door sommige verzamelaars van de hadith wordt geaccepteerd als betrouwbaar, maar door andere verzamelaars van de hadith wordt verworpen als onbetrouwbaar omdat hij op latere leeftijd fouten begon te maken in de keten van overlevering. Echter, de kwestie hier is in de inhoud van de hadith en van Hayyan bin ‘Odeidallah wordt niet gezegd dat hij fouten maakte in de overlevering van de inhoud van ahadith.

Bovendien, de overleveraars zowel voor als na Hayyan bin ‘Odeidallah in de keten van overlevering van deze hadith zijn betrouwbaar, wat een verdere aanwijzing is dat de inhoud van de hadith geaccepteerd kan worden.

Comments

comments

DELEN