Om het Goddelijk Oordeel over gokken vast te kunnen stellen dient men allereerst het onderwerp te definiëren. Gokken omvat alles waar het resultaat bepaald wordt door toeval en waarin sprake is van slechts een mogelijke uitkomst voor iedere deelnemer, winst of verlies.

Om deze definitie meer duidelijk te, een aantal voorbeelden:

Ten eerste, een afspraak tussen twee mensen waarbij de een zegt “kop” en de ander “munt”, waarbij geldt dat de verliezer van het spel een verplichting zal aannemen tegenover de winnaar, wie ook moge winnen.

Volgens de Islamitische definitie van gokken is hier sprake van gokken.

Ten tweede, een afspraak tussen twee personen waarbij de een zegt “kop” en de ander “munt”, maar waarbij de verplichting tot het bieden van een beloning slechts op een persoon rust. Als deze verliest betaalt hij en als hij wint krijgt hij niets.

Volgens de Islamitische definitie van gokken is hier geen sprake van gokken omdat niet voor iedere deelnemer van het spel de mogelijke uitkomst winst of verlies is.

Ten derde, een afspraak tussen twee personen zonder dat aan winst of verlies consequenties worden verbonden. Oftewel, de winnaar krijgt niets en de verliezer moet niets.

Volgens de Islamitische definitie van gokken is ook hier geen sprake van gokken omdat niet voor iedere deelnemer van het spel de mogelijke uitkomst winst of verlies is.

Betreffende gokken volgens de Islamitische definitie, Allah (swt) zegt:

“O jullie die geloven! Waarlijk, alcohol en gokken en afbeeldingen en voorspellen van de toekomst zijn slechts onreine werken van Satan. Laat hen, opdat jullie succesvol mogen zijn. Voorwaar, de Satan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en de Salat: houdt ermee op!” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Maida 5, vers 90 – 91)

En er is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Wie zweert en in zijn eed zegt ‘bij Al Laat en Al ‘Oezza’ [pre-Islamitische afgoden], die moet zeggen ‘niemand heeft het recht aanbeden te worden buiten Allah’. En wie tegen zijn vriend zegt ‘kom laat mij gokken samen met je’ die moet iets weggeven in liefdadigheid.” (Boechari).

Dit betekent dat gokken, waaronder valt de loterij, krasloten, paardenrennen, wedden op sportevenementen, et cetera, verboden is.

Comments

comments

DELEN