Verkiezingen zijn een manier om volmachten te verlenen. In de politiek is het een methode om een willekeurige persoon te kiezen met de taak te regeren.

Verkiezingen op zich zijn niet verboden door Islam. Profeet Mohammed (saw) maakte gebruik van verkiezingen bij de Eed van Trouw bij Al ‘Aqaba. Hij (saw) zei tegen de stammen van Auws en Chazraj die vanuit Yathrib naar Mekka waren gekomen: “Breng mij uit jullie rijen twaalf vertegenwoordigers, die namens hun gemeenschap spreken.” (Ibn Hisjaam). Zij werden dus verzocht hun vertegenwoordigers te kiezen.

De verkiezingen in de westerse landen zijn echter een specifieke vorm van verkiezingen. Zij hebben als doel de regenten te kiezen die vervolgens het recht krijgen om zelf wetten te maken en te beslissen welke wetten ten uitvoer gebracht worden.

Aangezien in Islam Allah (swt) de enige wetgever is, is het niet toegestaan voor moslims om zelf te beslissen wat de wetten zal zijn.

“Het oordeel komt alleen Allah toe. Hij beveelt dat jullie alleen Hem dienen. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Joesoef 12, vers 40)

“En aan Hem behoort eenieder die in de hemelen en op aarde is. Allen zijn Hem gehoorzaam.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ar Roem 30, vers 26)

Aangezien de verkiezingen in het westen gebonden zijn aan het maken van wetten is het verboden voor moslims om zich hiermee in te laten of om hieraan deel te nemen. Zowel als kiezer als verkiesbare. Dit is omdat via deze verkiezingen volmachten worden gegeven aan personen om verboden handelingen te verrichten.

Hierbij is het verder totaal irrelevant of de kandidaat een moslim of een niet moslim betreft, aangezien het criterium hiervoor de handelingen en de volmachten zijn, en niet de kandidaat.

Comments

comments

DELEN