Studeren kan op verschillende manieren en een manier om een onderwerp te bestuderen is de academische of schoolse manier. Dit betekent dat onderwerpen op een wetenschappelijke manier bestudeerd worden door het feit op een neutrale wijze te benaderen.

Islam wordt op dit moment ook in vele universiteiten en kringen op academische manier onderwezen, hetgeen schadelijk is op een manier wat voor de student mogelijk niet te merken is. Islam zou namelijk op een praktische manier bestudeerd moeten worden ten einde om naar te handelen.

De volgende problemen kunnen zich voordoen bij de academische manier van studeren:

  • De academische manier van studeren zorgt ervoor dat men de realiteit uit het oog verliest en enkel focust op zichzelf in plaats van de problemen die met Islam opgelost moeten worden. Zo kan het zijn dat een student zich enkel verschuilt in de boeken in een tijd waarin de Islamitische wereld in brand staat en er een oplossing tot heropleving gezocht moet worden. Het kan dus leiden tot passiviteit.
  • Voor de academische manier van studeren is er geen waarheid en is deze relatief. Wanneer Islam bijvoorbeeld bestudeerd wordt dan zal men allerlei verschillende ideeën presenteren, ook al horen deze eigenlijk niet bij Islam. Allen worden als gelijk beschouwd, waardoor de student het idee krijgt dat deze ook daadwerkelijk gelijk zijn. De Koraan is gekomen om de waarheid van de valsheid te doen onderscheiden. Bij de juiste studie van Islam is er dus wel een waarheid en wordt dit ondersteund met bewijsvoering zodat de student dit zal gaan adopteren.
  • De academische manier van studeren is neutraal en het is dus niet voor jou verplicht om het idee dat gepresenteerd wordt om dit aan te nemen, erin te geloven en het toe te passen. Een niet-moslim kan bijvoorbeeld prima Islam op een academische manier gaan bestuderen om enkel de Islam op een theoretische manier te leren kennen.Wanneer Islam haar ideeën presenteert die afkomstig zijn van de Koraan en Soenna is het de bedoeling dat de persoon die dit bestudeert deze ideeën adopteert, zodat hij dit gaat geloven en ernaar gaat handelen. De academische manier is er dus niet om jou te veranderen, enkel om jou ideeën te presenteren.
  • De academische manier van studeren zet niet aan tot handelen. Het is er enkel om jou ideeën te presenteren en het is er niet op gericht om jou als persoon te laten handelen. Zo zal iemand bijvoorbeeld gehele fiqh boeken studeren, zoals nu wordt gedaan op Islamitische universiteiten, maar wordt er totaal niet gesproken over hoe dit geïmplementeerd moet worden. Het is enkel informatie wat ze aan je presenteren waar je niets mee hoeft te doen. Dit in tegenstelling tot de Islam die ons verplichtingen en verboden oplegt die nagevolgd moeten worden en daarmee de samenleving verbeterd moet worden.
  • De academische manier van studeren leidt tot academische discussies terwijl hedendaagse problemen niet opgelost worden. Zo zorgt dit ervoor dat sommigen zich enkel bezig houden met het weerleggen van anderen en houd men zich bezig met discussies die honderden jaren geleden al bediscussieerd werden, terwijl de moslim tegenwoordig andere uitdagingen heeft die zijn identiteit bedreigen zoals secularisme, democratie en nationalisme.
  • De academische manier van studeren leidt tot politieke blindheid. Men kan wetenschappelijke debatten organiseren en met elkaar discussies voeren over de Islam, terwijl mogelijk de conferentie georganiseerd en gefinancierd wordt door tirannen die moslims in hun landen veel ellende bezorgen. Dit alles zonder dat de tirannen hierop worden aangesproken onder het mom van wetenschap. Op deze manier kunnen geleerden misbruikt worden voor politieke doeleinden van bepaalde machthebbers.

Dit zijn slechts een aantal punten over het gevaar van het benaderen van Islam op academische wijze. Islam zou enkel op een praktische manier bestudeerd moeten worden om jezelf en de samenleving om je heen te veranderen en te verbeteren. Dit was ook de manier van de Profeet (saw) toen hij zijn metgezellen onderwees. Iedere keer wanneer er zich een bepaalde kwestie voordeed kreeg de Profeet (saw) een openbaring om de kwestie op een praktische wijze op te lossen zodat zij weer verder konden om de Tevredenheid van Allah (swt) te behalen middels hun handelingen.

Comments

comments

DELEN