WAT HEEFT EEN PROTEST OF TOESPRAAK VOOR ALEPPO NOU VOOR ZIN?

De val van Aleppo raakt ons allen. Wanneer emoties de overhand hebben is het moeilijk om een rationeel perspectief te bieden.Toen de moslims bij de Slag van Oehoed prominente Sahaba martelaar zagen worden (o.a. Hamza ibn Abdoel Moettalib en Moes’ab ibn ‘Oemair) zorgde dit voor bedroefdheid. Allah openbaarde toen verzen die de moslims hoop gaven en perspectief boden. Verslagenheid was geen optie, hoewel de situatie uitzichtloos leek. Allah openbaarde toen het volgende vers:

“Verzwak niet en treurt niet. Jullie hebben de overhand als jullie gelovig zijn.’’ (VBK Soera Aali ‘Imraan, vers 139)

Wereldmachten hebben zich verzameld en de mainstream media tracht de publieke opinie in het voordeel van het regime van Basjar al-Assad te genereren, met als doel om de moslims in Aleppo (en elders) te demoraliseren. Wanneer ze hierin slagen zullen de moslims zeggen: ‘we kunnen niets betekenen’. Wat heeft het nu voor zin om onze stem te verheffen tijdens een protest en emotionele toespraken te houden? Dit is het beeld wat er dan ontstaat. Hoewel het klopt dat er praktisch niets verandert aan de situatie en de oorlog niet wordt gestopt, is het simpelweg geen optie om stilzwijgend toe te kijken, gezien het een Islamitische verplichting is om ons uit te spreken tegen onderdrukkers en onrecht. De moslims in het westen kunnen hiermee op collectieve wijze bewustzijn creëren, de angst (de angst om over dit soort onderwerpen te spreken) en stilte doorbreken. De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa sallam heeft gezegd):

‘’Laat niemand van jullie zichzelf vernederen. Zij zeiden: oh Boodschapper van Allah. Hoe kan iemand van ons zichzelf vernederen. Hij zei: Hij neemt een kwestie waar, waar hij iets over zou moeten zeggen omwille van Allah, maar hij besluit te zwijgen. Allah zal op de Dag des Oordeels tegen hem zeggen: ‘wat heeft je weerhouden om je uit te spreken over die en die kwestie, waarna hij zal zeggen: angst voor de mensen. Hierop zal Allah zeggen: Ik had het meeste recht om gevreesd te worden. (Sahih hadieth overgeleverd in de Soenan van Ibn Maadjah)

Daarnaast kan men hiermee een alternatief geluid laten horen vanuit Islamitisch perspectief, is het een middel/stijl om het goede te gebieden en het kwade te verbieden (uiteraard binnen de kaders die Islam heeft opgesteld).

Bovendien heeft een collectief geluid meer impact dan een individuele handeling, is een woord van waarheid jegens onderdrukkers een nobele handeling, kan hiermee de weg worden vrijgemaakt voor daadwerkelijke materiële verandering (vanwege de invloed die het heeft op de publieke opinie). Ook zorgt het voor collectieve mobilisatie. We leven heden ten dage in een zogenaamde global village waardoor onze stem hier troost biedt aan onze broeders en zusters in conflictgebieden. Hiermee belichamen we ook het concept van een oemma dat kunstmatige landsgrenzen overstijgt.

Een concept dat door westerse overheden als probleem wordt beschouwd en er is zelfs een woord verzonnen om dit fenomeen te beschrijven: ‘oemma-itis’. Itis duidt op ontsteking. M.a.w. wanneer de moslim zich bekommert om het leed van zijn broeders en zusters elders wordt dit als een onnatuurlijk verschijnsel gezien. Hiermee tracht men de moslims onverschilligheid en apathie aan te praten, opdat ze zich niet zullen uitspreken tegen buitensporig buitenlands beleid en niet zullen werken voor verandering. Tot slot kunnen wij een stem zijn voor degenen die geen stem hebben. Afhankelijk van de boodschap die men verkondigt, de setting waar men zich in bevindt en de oplossing die men aanreikt, kan deze daad dus een hele belangrijke daad zijn die niet moet worden onderschat.

Moge Allah deze gezegende oemma bijstaan en de overwinning schenken.

 

Comments

comments

DELEN