“En zo hebben Wij u tot een Oemmatan Wasatan gemaakt, opdat gij getuige zult zijn tegenover de mensen en de Gezant zij een getuige tegenover u.” (VBK soera Al Baqara, 2:143)

Sommige zijn van mening dat dit “gemeenschap van het midden” of “gemeenschap van de middenweg” betekent. Maar Imaam Ibn Kathir zegt in zijn commentaar betreffende dit vers: “Al Wasat is de top keuze, de beste in kwaliteit”.

Imaam Al Qoertoebie zegt in zijn tafsir: “Al Wasat is alles wat zich onder de Profeten bevindt (in rang) en boven de andere naties. En Wasat betekent tevens ‘de rechtvaardige’. En de oorsprong hiervan is dat de meest dankbare van alle zaken is de meest ‘Wasat’ van hen.” At Tirmidhi heeft overgeleverd: “Van Aboe Sa’ied al Choedrie: ‘En zo hebben Wij u tot een verheven volk gemaak’, hij (de Profeet, saw) zei: ‘(dit betekent) een rechtvaardige (Oemma)’.” In de Arabische taal wordt tevens gezegd: “Qoeraisj is de meest ‘Wasat’ van de Arabieren in afkomst en wat betreft de kwaliteit van leven”, met andere woorden de beste.

Sjeich ‘Ata Aboe Rasjta zegt in zijn tafsier betreffende dit vers: “De bewoordingen hier zijn geopenbaard in de vorm van kennisgeving maar is bedoeld als een verzoek. Met andere woorden, het betekent een verzoek aan ons om de Islam te verkondigen.” Hij zegt verder: “Rechtvaardigheid is een vereiste om als getuige te dienen (over ander naties), daarom is de Wasat Oemma degene die geschikt is om de rol van getuige over de andere naties op zich te nemen. Dit is een eer van Allah (swt) en een privilege voor de moslims die hen Oemmatan Wasata heeft genoemd.” Dit laat duidelijk zien dat met “Oemmatan Wasatan” niet zoiets als een middenweg wordt bedoeld tussen gematigde moslims enerzijds en radicale en extremistische moslims anderzijds. Het idee dat er deze twee soorten moslims bestaan is feitelijk een plan van het Westen om verdeling te zaaien tussen moslims, waar het Westen van houdt. Er bestaat niet zoiets als een middenweg moslim, of een gematigde moslims, of een extremistische moslim.

De verzen die worden aangehaald duiden alleen enkel op één simpel feit: een moslim volgt enkel hetgeen geopenbaard is van Allah (swt), of het Westen (of het Oosten) het hier nu mee eens is of niet. De Oemma van Mohammed (saw) is opgedragen om altijd en overal voor rechtvaardigheid te staan, om hiertoe op te roepen en om zich uit te spreken tegen onrecht. En ook hiervoor geldt, of het Westen (of het Oosten) het hier nu mee eens is of niet.

 

 

Comments

comments

DELEN