“Het doel heiligt de middelen” is een nederlands spreekwoord dat betekent “alles is toegestaan om te doen als het doel een nobel doel is”. In zijn boek “Il Principe (de Heerser)” moedigde de Italiaanse filosoof Niccòlo Machiavelli (1469 – 1527) de heersers van zijn tijd aan om vooral te kijken naar het realiseren van de doelstellingen en niet teveel na te denken over wat goede en kwade handelingen zijn. Alles dat helpt om de doelstellingen te realiseren is goed, zei Machiavelli. Dit principe is sinds Machiavelli algemeen geaccepteerd geworden in de westerse wereld en de vraag is of ook de moslims dit idee mogen accepteren.
Niccòlo Machiavelli (1469 – 1527)

De Islamitische wetgeving wordt duidelijk gemaakt door de Koran en de Soenna van Profeet Mohammed (saw). Dit zijn de bronnen waar de moslim naar refereert voor een Goddelijk oordeel.

Voor wat betreft de Koran, er zijn geen verzen die de indruk wekken dat de moslim zelf mag bepalen hoe hij zijn doel probeert te realiseren. Integendeel:

“Wanneer hun wordt gezegd: ‘Richt geen onheil op aarde aan’ dan zeggen zij: ‘Wij zijn slechts vredestichters’. Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch zij beseffen het niet.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 11 – 12)

Met andere woorden, de mensen die alleen kijken naar het doel en alles doen wat zij zelf willen om hun doel te bereiken, zij brengen de wereld niets anders dan ellende en dit betekent dat dit verboden is door Allah (swt).

Voor wat betreft de Soenna van Profeet Mohammed (saw), de vraag is of hij (saw) ooit in zijn leven gehandeld heeft volgens het principe “het doel heiligt de middelen”. Hij nodigde de mensen uit tot Islam op de manier die Allah (swt) hem geboden had en nimmer week hij (saw) van dit pad af.

Toen Banoe Thaqif, het volk van Ta’if, Islam wilde accepteren verbonden ze hieraan als voorwaarde dat ze hun grootste tempel met daarin de afgod Al Lat voor drie jaren zouden behouden. De Profeet (saw) weigerde dit. Vervolgens stelden ze voor dit tot een jaar te beperken. Nog steeds weigerde de Profeet (saw). Zelfs toen de Banoe Thaqif vroeg om slechts één enkele maand om hun afgod Al Lat te houden heeft de Profeet (saw) dit geweigerd. Uiteindelijk vroeg de Banoe Thaqif of iemand anders de afgod wilde vernietigen omdat zij dit niet durfden. De Profeet (saw) stemde hiermee in.

De Qoraiesj boden de Profeet (saw) geld, vrouwen en het koningsschap aan, met als voorwaarde dat hij (saw) zou stoppen met het verkondigen van de Boodschap. Hij (saw) was hier in de mogelijkheid om de macht te grijpen, waarna hij vervolgens alle obstakels uit de weg zou kunnen halen om Islam daarna vrij te verkondigen. Hij (saw) deed dit echter niet. Hij weigerde hun aanbod want hij weigerde om zijn pad te verlaten. (Ibn Hisjaam).

Toen de Qoraiesj Aboe Talib, de oom van de Profeet (saw), waarschuwden dat als de Profeet (saw) niet zou stoppen met het verkondigen van Islam ze hem zouden vermoorden, en Aboe Talib dit vertelde aan de Profeet (saw), toen zei hij (saw): “O oom, bij Allah, al zouden ze de zon in mijn rechterhand plaatsen en de maan in mijn linker, ik zou Islam niet verlaten. Ik zal haar niet verlaten totdat Allah mij laat overwinnen of ik ervoor zal sterven.” (Ibn Hisjaam).

Verder is overgeleverd dat er polytheïsten waren die vroegen om compromissen wat betreft het geloof van Mohammed (saw). Een voorbeeld is dat ze hem vroegen een jaar lang hun goden te aanbidden en dat ze daarna zijn God voor een jaar zouden aanbidden. Mede vanwege deze kwestie werd het vers geopenbaard:

“Zeg: ‘O, ongelovigen! Ik aanbid niet wat jullie aanbidden, noch zullen aanbidden wat ik aanbid. En ik zal niet aanbidden wat jullie aanbidden. Noch zullen jullie aanbidden wat ik aan bid. Daarom voor jullie jullie godsdienst en voor mij mijn godsdienst (Islam).” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Kafiroen 109, vers 1 – 6)

Een argument om “het doel heiligt de middelen” te rechtvaardigen is de bewering dat de tijden veranderd zijn en dat in de moderne tijd de handelingen van de Profeet (saw) niet het doel zullen realiseren. En dus dat de moslim nu zelf de handelingen moeten bepalen die de doelstellingen van Allah (swt) realiseren. Dit idee is onjuist ten eerste omdat Islam duidelijk heeft gemaakt dat de mens niet zelf de handelingen mag bepalen, zo reeds is duidelijk gemaakt. En ten tweede omdat Allah (swt) zegt:

“Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de godvrezenden.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 2)

Islam is dus de juiste weg voor alle tijden en biedt de juiste oplossing voor alle problemen van alle tijden.

Comments

comments

DELEN