Gemiddeld 5 zelfdodingen per dag in Nederland en een stijging van het aantal vechtscheidingen. Incidenten of structurele problemen?

Uit onderzoek van de jongerenhulporganisatie Prince’s Trust, is gebleken dat bijna een op de tien Britse jongeren stelt ‘’niets te hebben om voor te leven’’ (‘have nothing to live for’, Guardian). In een eerder onderzoek van dezelfde organisatie (daterend uit 2010) werd geconcludeerd dat de recessie zal zorgen voor een verloren generatie. Het vraagstuk ‘jeugdwerkloosheid’ is zelfs zo precair dat er in november 2013 een Jeugdwerkloosheid Conferentie werd georganiseerd in de Franse hoofdstad Parijs waarbij Van Rompuy vooral de nadruk legde op ‘Entrepreneurship’ onder jongeren. Shirley Cramer, voorzitter van Public Health zei over deze problematiek: “Het is van essentieel belang dat jeugdwerkloosheid op de agenda van volksgezondheid wordt gezet” (NOS).

Deze uitspraak is niet verrassend gezien diverse jongeren getracht hebben een eind te maken aan hun leven nadat zij niet in staat bleken om aan een baan te komen en leden onder depressiestoornissen.

In Spanje steeg het aantal zelfmoordpogingen sinds het begin van de financiële crisis met 30% ( uitgaande van 2012, Guardian). In een rapport van het Nationale Bureau voor de Statistiek (INE) werd geconstateerd dat Spanje te kampen heeft met een werkloosheidscijfer van maar liefst 26,6% van de totale beroepsbevolking, gevolgd door Griekenland met 26%. Ook landen als Portugal en Ierland hebben zwaar te kampen met werkloosheid. De cijfers zijn in andere landen weliswaar lager maar ook in Engeland heeft dit bijvoorbeeld een verhoging van het schoolgeld tot gevolg gehad. De’ tuition fees’ voor meer dan een derde van de Engelse universiteiten waren vanaf september 2012, 9000 pond wat neerkomt op ruim 10.000 euro per jaar. Dit leidde er zelfs toe dat veel Britse studenten onder meer kozen voor een studie elders en in groten getale verkasten naar Maastricht.

Echter betekent dit ook dat andere industrieën op gang komen en dit is wat Naomi Klein in haar befaamde boek ‘Shock Doctrine’, ‘rampenkapitalisme’ noemt waarbij wordt ingespeeld op calamiteiten die zich voordoen in de samenleving. Psychiatrische instellingen slaan hun slag en draaien overuren. De bekende slogan ‘’work, buy, consume, die” illustreert de rol van materiële waarden binnen het kapitalisme. Dat geld niet ‘gelukkig’ maakt wijzen de cijfers van het aantal zelfdodingen in Scandinavische landen uit.

Zo zijn de zelfmoordcijfers in Scandinavische landen waar de inkomens relatief hoog zijn, erg hoog. Onderzoekers hebben lang gegist over de oorzaak. Komt het door de weersomstandigheden? Of door een gebrek aan economische ongelijkheid? Uiteindelijk komt het neer op een gebrek aan gelukzaligheid. Men vindt geen voldoening en ervaart een spirituele leegte.

De mens behoeft derhalve ordening om zijn behoeften en instincten op de juiste manier te kunnen bevredigen. Hij dient allereerst stil te staan bij drie belangrijke levensvragen: Waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier? Waar ga ik naartoe? De tweedelige documentaire ‘De weg tot geloof’ gaat uitgebreid in op deze levensvragen, opdat de mensen datgene adopteren wat hun verstand overtuigt en past bij hun natuurlijke aard. De documentaire (deel 1 & 2) is hier terug te vinden: https://www.facebook.com/pg/deboodschapvanislam/videos/?ref=page_internal

Comments

comments

DELEN