Allah swt zegt:

“De maand Ramadan is het waarin de koran werd neergezonden als Leiding voor de mensen als duidelijke bewijzen voor de Leiding en het onderscheid tussen het goede en het slechte.” (Soerat al Baqarah, vers 184)

In de maand Ramadan dus is de finale leiding tot de mensheid gekomen, het is een universele leidraad, het leid ons tot de waarheid en brengt de mens op de weg van succes in dit leven en in het hiernamaals.

Deze leiding is gekomen met duidelijke bewijzen, het draagt in zich de kenmerken zodat eenieder die het objectief bestudeerd, daadwerkelijk inziet dat dit van Allah swt komt. Dit kan niet het product zijn van een mens.

Deze leiding stelt ons in staat de waarheid te onderscheiden van de valsheid, het goede van het slechte te onderscheiden, en het goede te plegen en weg te blijven van het kwade.

Allah swt zegt in soerat al Baqara vers 185:

“O jullie die geloven, het vasten werd jullie voorgeschreven net als aan diegene die voor jullie zijn gekomen, opdat jullie vroom zouden zijn.”

Taqwa/vroomheid: is eerbied en vrees hebben, zich totaal onderwerpen om je voor te bereiden om Hem swt op de dag des oordeels te ontmoeten.

Deze vers laat ons inzien wat de wijsheid achter deze maand is. Dat wij terug deze leiding gaan beleven, dat wij de verschillende problemen die we elk apart, met ons gezin of met de oemmah meemaken gaan oplossen met de oplossingen van islam.

Wat is jouw doel deze maand, het doorstaan? Wat zie jij in een dag vasten: een lange en moeilijke dag of een kans op een enorme beloning? Of je taqwa laten toenemen en jezelf te verheffen. Dichter en dichter bij Allah swt.

Deze maand is zoals de boodschapper heeft gezegd:

“Het begin van deze maand is rahma/barmhartigheid, het midden vergiffenis en het einde van deze maand is redding uit het hellevuur.”

De boodschapper saw heeft gezegd:

“Wie (de maand) Ramadan vast, uit geloof en rekenende (op de beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”

De enige manier om deze drie te bereiken is taqwa, en onze taqwa stellen we terug op scherp, gezamenlijk als oemma in deze maand. Zodat wij ook in de rest van ons bestaan, buiten ramadan de tevredenheid van Allah swt als doel in ons leven hebben en islam als leiding nemen in ons leven.

Zorg er dus voor dat je vast met de juiste intentie vast, dat je de fiqh van het vasten doorneemt en kent, zodoende kan je het ook op de juiste manier in de praktijk brengen. Laat deze maand en de het goede dat je hieruit kan halen voor jezelf, je gezin en de oemma niet aan je voorbijgaan.

Youssef Abou Houdeyfa

Comments

comments

DELEN