De Marokkaanse Islamitische Vereniging (MIV) Assalam in Gouda heeft de afgelopen tijd meer dan een miljoen euro ingezameld voor een nieuwe moskee. Dat gebeurde onder andere door een bijeenkomst waar een omstreden imam sprak. Maar of het inmiddels aangekochte pand ook daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen, is nog onzeker.

Hoeveel moskeeën heeft Gouda?

Gouda, waar bijna 10 procent van de bevolking Marokkaans is, telt momenteel drie moskeeën: Nour, El-Fath en As-Salaam. Deze drie kunnen het aantal belangstellenden niet meer aan. Daarom willen ze gezamenlijk een vierde moskee.

Waar komt de nieuwe moskee?

MIV Assalam heeft vorig jaar een leegstaand kantoorpand van vier verdiepingen gekocht aan de Antwerpseweg in Gouda. In de omgeving staan hoofdzakelijk bedrijven. Op enkele honderden meters afstand staat het Hoornbeeck College.

Hoe groot wordt de moskee?

In het pand kunnen zo’n 1800 mensen. Het perceel meet 6400 vierkante meter en heeft 170 parkeerplaatsen.

Op welke manier is er geld opgehaald?

MIV Assalam had voor de aanschaf en inrichting ongeveer 1,5 miljoen euro nodig. Bij islamitische organisaties elders in het land is geld geleend, maar de Goudse vereniging wilde dat zo snel mogelijk terugbetalen. Er moest hiervoor zo’n 1 miljoen euro op tafel komen. Dat doel is bereikt. Behalve een zaalvoetbaltoernooi, waren er ook benefietbijeenkomsten met gebed en lezingen van de Koran. Op een bijeenkomst in januari sprak de omstreden imam Tarik Chadlioui, die wordt geassocieerd met de radicale Belgische organisatie Sharia4Belgium. Dit leidde tot Kamervragen van het CDA.

Kan de moskee nu in gebruik worden genomen?

Nog niet. Behalve het feit dat het pand moet worden verbouwd, is er een probleem met een oud gasverdeelstation. Dit staat op ongeveer 21 meter van het pand, terwijl volgens de eisen van de brandveiligheid 25 meter vereist is. Vanwege dit gasverdeelstation loopt er momenteel een verzoek voor een vergunning om in het pand gebedsdiensten te houden. Het kan nog weken duren voordat duidelijk is of de vergunning wordt afgegeven.

Er was toch al eerder sprake van de komst van een nieuwe moskee in Gouda?

De gedachte was om de grootste moskee van Europa te bouwen op de plaats van de Prins Willem-Alexanderkazerne, ruim 2 kilometer van het pand waar nu een moskee komt. In de mega- moskee, El Wahda, zou ruimte zijn voor 4500 mensen. Later werd besloten tot een moskee met een gebedsruimte voor ongeveer 1500 mensen en nog weer later werd dat verminderd tot 1200 mensen.

Waarom was deze moskee gepland?

De megamoskee zou de drie bestaande gebedshuizen vervangen. Het doel van de moskee aan de Antwerpseweg is juist om als vierde gebedshuis te dienen, naast de drie die er nu al zijn.

Waarom kwam die moskee er niet?

De bouw stuitte op grote bezwaren van omwonenden, die vreesden dat de leefbaarheid in hun wijk zou worden aangetast. Kort voor de zomervakantie van 2016 strandden de plannen in de Goudse gemeenteraad. Die wees de vestiging van de moskee met achttien tegen zeventien stemmen van de hand.

Wie waren de initiatiefnemers van de megamoskee?

Ook hier zat een deel van de bezoekers van de drie Goudse moskeeën achter het plan. Over de financiering bestond veel onduidelijkheid. In de Tweede Kamer leefde de vrees dat de moskee deels met buitenlands geld zou worden betaald. De Kamer debatteerde hier in 2015 over. MIV Assalam heeft inmiddels afstand genomen van het project El Wahda en roept bezoekers van haar Facebookpagina op om hierover niet op internet te discussiëren.

Lees hier verder: http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/genoeg-geld-voor-moskee-gouda-door-radicale-imam-1.1373073

Comments

comments

DELEN