“Wat heeft men nou aan ideeën? We moeten iets doen.”

Niet zelden worden deze woorden geuit om het belang van handelingen te benadrukken en te stellen dat men minder moet praten en meer moet doen (geen woorden maar daden). Echter vormen woorden definities en deze beschrijven de essentie van iets. Grootse zaken zoals het uitspreken van de geloofsgetuigenis, het huwelijkscontract en het uitspreken van een religieus verdict (Fatwa), zijn ook allen voorbeelden van een constructie bestaande uit woorden.

Een woord van waarheid jegens een tirannieke heerser is prijzenswaardig, terwijl een handeling die geen oorsprong kent in de wettelijke bronteksten wordt verworpen. Revoluties in de moslimwereld zijn door de jaren heen niet keer op keer gekaapt door een gebrek aan fanatisme en/of activisme maar eerder door een gebrek aan politiek bewustzijn, o.a. als gevolg van een gebrek aan het uitkristalliseren van ideeën. In de Koran vindt men keer op keer constructies terug zoals ‘zeg tegen hen’ of ‘hij zei’ wanneer het gaat over de intellectuele en- politieke strijd van de Profeten. Zij zorgden er namelijk voor dat oude, onjuiste ideeën werden vervangen door  nieuwe, juiste ideeën. In Mekka werd dat in Dar oel Arqam gedaan, vooraleer er een intellectuele strijd werd ontketend. Imam al-Boechari stelde daarom niet voor niets:

العلم قبل القول والعمل
Kennis alvorens te spreken en te handelen.

Het ontbreken van een correcte (politieke) visie heeft er in meerdere landen toe geleid dat zelfs prominente politieke partijen en militaire strijdgroepen, hoe goed hun intenties ook moge zijn zich voor het karretje hebben laten spannen. Het westen realiseert zich namelijk maar al te goed dat er met een strijd van ideeën veel terreinwinst valt te boeken. Zo zijn belangrijke normatieve Islamitische ideeën en concepten zoals oemma, sjaria, Khilafah en Jihad door jarenlange propaganda gecriminaliseerd. Wanneer men een ideologisch begrip van Islam ontbeert leidt dit niet zelden tot het zoeken van oplossingen in andere ideologieën. Een civiel democratisch Syrië zoals voorgelegd door de internationale coalitie wordt dan onderschreven, evenals een democratische transitie in de Maghreblanden. En dit begon allemaal slechts bij de verspreiding van woorden en het ‘gepraat’ van media, opiniemakers en beleidsmakers. Oftewel, woorden hebben invloed op het genereren van publieke opinie; een van de belangrijkste factoren in het veranderen van een samenleving en tegelijkertijd de angst van ieder regime wanneer deze in haar nadeel uitvalt. En dit begint allemaal bij ‘woorden’.

Comments

comments

DELEN