Minister #Asscher heeft vandaag gereageerd met een brief op alle moties over het #salafisme die de afgelopen tijd door de Tweede Kamer zijn aangenomen. In de brief aan de Kamer schrijft hij dat grensoverschrijdend gedrag van salafistische organisaties aangepakt wordt. Dit omdat het een voedingsbodem zou bieden voor #radicalisering. Een geheel verbod op het salafisme komt er nog niet omdat een dergelijk verbod in strijd zou zijn met de individuele vrijheid van mensen om te geloven wat ze willen.

De huidige wet- en regelgeving biedt wel voldoende mogelijkheden om de ‘onwenselijke kanten’ van het salafisme te bestrijden. Het kabinet laat dan ook het salafisme in Nederland beter in de gaten houden en organisaties worden in kaart gebracht, ook gelet op de verschillende stromingen. Scholen krijgen handreikingen waarmee ze kunnen beoordelen of gedrag van religieuze organisaties al dan niet toelaatbaar is. Burgemeesters die geconfronteerd worden met lezingen waar een salafistische prediker gepland staat, krijgen het advies de bijeenkomst te verbieden op grond van verwacht gevaar voor de openbare orde. Ook zal er vaker subsidie worden ingetrokken van organisaties van deze stroming. Verder zal het kabinet meer openheid eisen over (buitenlandse) geldstromen naar en binnen salafistische organisaties. Het zogenaamde doel van het kabinet is te voorkomen dat er haat wordt gepredikt en dat kinderen worden geïsoleerd en opgevoed met een weerzin tegen de Nederlandse samenleving.

Alhoewel dit dus geen officieel verbod is, zal het moslimorganisaties wel degelijk moeilijk(er) worden gemaakt in de toekomst. Bijvoorbeeld om een buitenlandse spreker aan te trekken voor een lezing. Of een geldinzameling te organiseren voor een benefiet. Het kabinet zegt dit nu alleen te willen doen voor salafistische organisaties, maar wat is precies een salafistische organisatie?!  Vinden alle Moslims niet de eerste drie generaties van de selef de beste mensen?! Welke definitie houdt het kabinet aan voor salafisme? Kortom het is simpelweg een uiting van het #anti-islambeleid dat al enige tijd wordt gevoerd door de overheid.

Link: http://nos.nl/artikel/2089037-kabinet-wil-salafisme-niet-verbieden.html

Comments

comments

DELEN