Geachte Minister Blok,

Met veel belangstelling heb ik kennis mogen nemen van de gelekte opname welke is uitgezonden door Zembla op woensdag 18 juli. In deze opname van 10 juli jongstleden te Den Haag waarin u in gesprek ging met circa tachtig Nederlanders werkzaam bij internationale organisaties heeft u betoogd waarom u niet gelooft in de werkbaarheid van multiculturele samenlevingen.

Uw uitspraken hebben inmiddels zowel nationaal als internationaal zoveel stof op doen waaien dat u op de knieën gedwongen het boetekleed heeft aangetrokken en uw excuses heeft moeten aanbieden voor uw ‘te scherpe bewoordingen’ en ‘ongelukkige illustraties’.

Naar aanleiding van het aanhoren van uw visie dat multiculturele samenlevingen altijd gedoemd zijn tot falen zou ik graag middels deze open brief een reactie hierop willen schrijven.

Beste minister, waar het gros van de mensen verstelt staat van uw visie op de onwerkbaarheid van multiculturele samenlevingen, doet dit bij mij echter geen wenkbrauwen fronzen. Dit is omdat de VVD een sterk populistische koers vaart en openlijk intolerant is jegens anders denkenden. Hetgeen gebleken uit een toespraak op een VVD partijcongres op 21 mei 2016 toen partijleider en minister president Mark Rutte zei: “We willen nooit meer terug naar de naïviteit van de culturele samenlevingen”. En wat tevens duidelijk is gebleken in hetgeen VVD collega Malik Azmani zei in de Kamer op 11 januari 2018 dat de visie op het integratiebeleid de afgelopen decennia aantoonbaar heeft gefaald en dat de nieuw-komende cultuur zich dient aan te passen aan de ontvangende dominante cultuur. Uw uitspraken van 10 juli zijn allen in lijn met het bovenstaande. Graag zou ik in het kort op de door u genoemde argumenten in willen gaan.

U geeft aan geen samenlevingen te kennen waarbij de oorspronkelijke bevolking nog rondloopt waarbij Amerika en Australië daar voorbeelden van zijn.

Wanneer wij kijken naar de huidige samenlevingen dan zien wij dat ze vrijwel allemaal samenlevingen zijn waar de ideologie kapitalisme wordt geïmplementeerd. Deze ideologie welke nut en profijt als maatstaf heeft, zorgde ervoor dat de Westerse landen massaal de wereld rond gingen om andere landen te plunderen waarbij miljoenen mensen van de inheemse bevolkingen in koele bloede werden afgeslacht. De culturen van anderen werden als minderwaardig gezien ten opzichte van de Europese cultuur en het blanke ras werd gezien als superieur ten opzichte van het donkere ras. Dit zelfs tot op het punt dat er theorieën bestonden die constateerden dat de zwarte mens achtergebleven is in de evolutie ten aanzien van de witte met als gevolg dat in Europese dierentuinen naast de apen zwarte Afrikaanse mensen in kooien te vinden waren. Ook Nederland heeft hier niet op een bescheiden schaal aan meegedaan. Het is niet voor niets dat ondanks de Nederlandse taal geen wereldtaal is er wel één Nederlands woord is wat de hele wereld kent: ‘Apartheid.’ Nee, het is daarom niet gek dat er vandaag de dag weinig landen over zijn waarbij er sprake is van multiculturaliteit –etniciteit. In wezen is uw visie niet veel anders dan die van twee eeuwen geleden. Namelijk, ook u kijkt neer op andere culturen en ziet uw eigen ras en cultuur als zijnde superieur ten opzichte van de immigranten en daarom eist u van hen dat zij zich aanpassen aan het superieure Christelijke, kerst en sinterklaas vierend, paaseieren zoekend en boerkavrij Nederland. Ofwel de cultuur van de ‘normale gewone Nederlander’ zoals de VVD dit zo mooi noemt wanneer er campagne gevoerd wordt. Het probleem van niet kunnen samenleven bent u dus eigenlijk zelf, u wenst helemaal niet samen te leven met mensen die anders denken dan u of er anders uitzien dan u.  U rechtvaardigt dit helemaal zelf door te zeggen:

Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.

Beste minister Blok, het moge duidelijk zijn dat u noch uw ideologie kapitalisme welke u aanhangt een oplossing heeft voor het samenlevingsprobleem. Het werkelijke probleem is dat het kapitalisme geen vaststaande principes heeft wat betreft normen en waarden. Deze kunnen veranderen naargelang het belang verandert. Zo waren overspel en homofilie nog geen honderd jaar geleden zaken welke door een ieder verafschuwd werd terwijl men nu als homoseksueel eens per jaar in vol roze trots door de Amsterdamse grachten vaart. Zo ook is er geen duidelijke visie vanuit het kapitalisme ten aanzien van anders denkenden in de samenleving of andere culturen.

Ook in het heden, de 21e eeuw, is er nog steeds geen heldere visie vanuit de kapitalistische ideologie over hoe men nu moet omgaan met mensen van andere culturen of rassen. Daarom is het ook niet vreemd dat er in Europa en andere Westerse landen het aantal gevallen van discriminatie op grond van ras en religie een dagelijks verschijnsel is. Hetgeen onverminderd blijft toenemen in aantallen incidenten alsmede de extremere vormen welke het aanneemt zoals het fysiek aanvallen of zelfs doden van mensen met een andere religie. En vooral omdat u, als nota bene de Nederlandse vertegenwoordiger naar het buitenland en trotse liberale kapitalist, openlijk aangeeft niet te geloven in multiculturele –etnische samenlevingen en hier bijzonder zwakke argumenten voor geeft, toont dit het dramatische falen van het kapitalisme om het samenlevingsprobleem op te lossen.

Dit gezegd hebbende, wil ik u niet in de kou laten staan, en heb ik in tegenstelling tot uw ideologie wél een oplossing voor handen waarbij u het samenlevingsprobleem direct op zult lossen. De oplossing hiervoor, beste minister, is namelijk Islam. De Islam is een ideologie welke, in tegenstelling tot kapitalisme, voort is gekomen uit de wijsheid van de Schepper, Allah (swt). Als maker van de mens weet enkel en alleen Hij op exacte wijze hoe het samenlevingsprobleem opgelost dient te worden. Het concept van tolerantie in Islam is diepgeworteld en behoort tot een van de basisconcepten van samenleven volgens haar. In dit concept wordt er duidelijk uiteengezet dat er geen verschil is tussen de zwarte en de witte mens, zoals onze nobele Boodschapper Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Er is geen voordeel van de witte ten opzichte van de zwarte, en niet de zwarte ten opzichte van de witte, behalve in godsvrees”.

Dit unieke concept zorgde ervoor dat 14 eeuwen geleden de zwarte Afrikaanse slaaf Bilal gelijkwaardig werd aan de witte vrije Arabier van edele komaf. Sterker nog hij werd de eerste officiële gebedsomroeper en geliefde held van alle moslims tot op het punt dat vandaag de dag de naam Bilal een enorm populaire naam is bij de moslims waarbij de meest melkwitte, blauwogige moslims nu nog steeds hun kinderen vernoemen naar deze metgezel van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Daarnaast garandeert Islam mensen met een ander geloof of overtuiging het behoud van zijn religie en worden deze minderheden door de moslims beschermd. Deze mensen worden dhimmi genoemd. Onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft over het kwaad doen van een dhimmi gezegd: Hij die een dhimmi pijn doet, doet mij pijn. En wie mij pijn doet, ergert Allah.”

Het is op deze basis dat in de Islamitische geschiedenis er altijd minderheden zijn geweest en zelfs tot aan de dag van vandaag nog steeds voortbestaan in de moslimlanden. In de moslimlanden kunt u daarom de oudste kerken, synagogen en andere tempels van aanbidding vinden. Zelfs uw Nederlandse voorouders getuigden van het naleven van dit concept door het Ottomaanse Kalifaat. Niet voor niets hadden de oude Watergeuzen, onderdeel van de vloot van Willem van Oranje tegen de Spaanse bezetter, dan ook de leus: ‘Liever Turcks dan Paaps’. En valt er te lezen in dezelfde bron waar het Nederlands volkslied vandaan komt, het geuzenliederenboek:

“Liever Turcks dan Paus bevonden.

Al is den Turck gheen Christen genaemt,

Hy en heeft niemant om tgeloove gebrant,

Als die Papisten doen alle dage”

Concluderend, beste minister, heeft het kapitalisme geen werkelijke oplossingen voor het samenlevingsprobleem en zullen deze in de toekomst ook nooit komen. Dit omdat er geen vaste visie is op samenleven in het kapitalisme. Het gebrek aan oplossingen niet alleen op sociaal gebied maar tevens op economisch gebied, als we kijken naar de kredietcrises welke het kapitalisme heeft opgeleverd, voorzie ik geen lang beschoren leven voor de ideologie welke u aanhangt. Het lelijke gezicht van deze ideologie wordt met de dag duidelijker en men is in groeiende mate opzoek naar alternatieven waarvan Islam in de toekomst er zeker één zal zijn die wél oplossingen heeft die zorgen voor het samenleven met verschillende culturen, religies en rassen op een stabiele en harmonieuze manier.

Met vriendelijke groet,

Aboe Moehammad

Comments

comments

DELEN