Het is bekend dat consumentenindustrieën inspelen op de behoeftes van de mensen. Daarom zijn de volgende vragen van cruciaal belang; wat zijn de behoeftes van het individu waar men op in kan spelen? Maar ook, hoe kunnen we het individu dermate beïnvloeden om hem/haar te motiveren om een bepaald product of goed te kopen? Er wordt bakken met geld besteed om middels wetenschappelijke studies, het denken van de consument en zijn koopgedrag te begrijpen. Men is constant op zoek naar dat ene product, dat iedereen wil hebben; op zoek naar een “gat in de markt.”

Een van deze producten en diensten waar men op focust is de “schoonheid”, of het verfraaien van het uiterlijk waar de mens waarde aan hecht. Normaliter wil niemand er slecht en onverzorgd uitzien. Een goed uitziend persoon die er verzorgd uitziet en aangenaam ruikt, heeft meer kans op succes in zijn leven dan iemand die dit niet of nauwelijks heeft.
Dit verlangen naar schoonheid wordt door de consumentenindustrieën praktisch vertaald naar: plastische chirurgie, tatoeages en piercings, schoonheidsspecialisten, cosmetica, fitnesscentra etc…

Maar ook apps worden ingezet om de afzetmarkt te vergroten. Er zijn veel apps op de markt die vrij toegankelijk zijn voor eenieder met een smartphone. Denk maar aan Snapchat, Instagram en zelfs de simpele camera software die filters en correctiefunctie heeft.
De mens houdt van schoonheid en streeft ernaar om dit te bereiken. Alhoewel de mate ervan af zal hangen van persoon tot persoon, is in de regel dit verlangen niet weg te denken bij de mens.

Dit is een gegeven waar consumentenindustrieën op azen, om de mensen te paaien voor hun producten en diensten. Echter, Allah swt die de mens heeft geschapen, heeft eveneens een aanbod. Een aanbod dat veel beter is dan al het aanbod in dit leven. Hij belooft namelijk dat ook dit verlangen van zijn dienaren naar schoonheid en verfraaiing bevredigd zal worden, door een markt in het Paradijs te creëren waar men schoonheid en verfraaiing kan verkrijgen.

Het is overgeleverd door Imam Ali (ra) dat de Profeet Mohammed (صلى الله عليه و سلم) zei: “In het Paradijs is er een markt, waar er geen verkoop of inkoop is, maar het zal bestaan uit verschijningen van mannen en vrouwen. Als een man een van die verschijningen wil, zal hij dat uiterlijk verkrijgen.” (Tirmidhi, Paradise 15)

Er is ook een overlevering van Anas b. Malik dat de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) zei: “In het Paradijs is er een straat waar de mensen van het Paradijs elke vrijdag naar toe gaan. De noordenwind zal waaien en hun gezichten en hun kleren zullen gestreeld worden door geuren die hun schoonheid en aantrekkelijkheid zal vermeerderen. En dan zullen ze terug gaan naar hun gezinnen nadat ze deze extra schoonheid en aantrekkelijkheid hebben verkregen, en hun gezinnen zullen tot hen zeggen: “Bij Allah, je bent vermeerderd in schoonheid en lieftalligheid nadat je ons had verlaten, en zij (degenen die terugkeerden) zullen zeggen: “Bij Allah, jullie zijn ook toegenomen in schoonheid en aantrekkelijkheid na ons vertrek. (Moeslim, Kitaab al-Djannah 13).

Dit is een wijze les voor hen die beseffen dat de bevrediging van hun begeertes en verlangens naar schoonheid, in dit wereldse leven slechts van tijdelijke aard is en van korte duur in vergelijking met het oneindige Hiernamaals, waar men eindeloos zal genieten van schoonheid, die steeds mooier en mooier wordt.

Comments

comments

DELEN
Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland