De Belastingdienst ligt al geruimte tijd onder vuur als het gaat om de afdeling Toeslagen. Onlangs constateerde de Afdeling Persoonsgegevens (AP) dat de werkwijze van de afdeling Toeslagen onrechtmatig en discriminerend is. Bij de beoordeling van de aanvraag voor kinderopvangtoeslag, werd jarenlang de (dubbele) nationaliteit van de aanvragers geregistreerd. In mei 2018 stonden nog maar liefst 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit geregisteerd bij de Belastingdienst. De AP stelt dat deze aanpak indruist tegen de privacywet en de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

Ondanks dat er sprake is geweest van een feitenonderzoek, is het allerminst zeker of de Belastingdienst een sanctie krijgt opgelegd. Maar zelfs als er sancties worden opgelegd is het de vraag of we de vlag moeten uitsteken. Wanneer nationaliteit zelfs een rol speelt bij de aanpak van fraude en een dubbele nationaliteit de fraudegevoeligheid zou vergroten, is het raadzaam om na te gaan waar deze sentimenten vandaan komen. Verschillende politieke ambtsdragers die hun ongenoegen zullen uiten en Artikel 1 als paradepaardje zullen presenteren, hebben bijgedragen aan het heersende klimaat. Denk bijvoorbeeld aan de stellingname dat jongeren met een Marokkaanse achtergrond een etnisch monopolie op straatoverlast hebben, etnisch profileren, vluchtelingen die ‘sjariazoekers’ worden genoemd en het integratiebeleid dat uitgaat van verinnerlijken (van de dominante waarden) en loslaten (van islamitische waarden). Ooit was Janmaat een vreemde eend in de bijt met zijn ‘vol is vol’, maar heden ten dage gedijen politieke partijen met dergelijke standpunten in een klimaat dat hen alle ruimte biedt.

Men lijkt er simpelweg niet in te slagen om verschillende bevolkingsgroepen in te sluiten. Voldoe je niet aan alle kenmerken (waar de mens geen invloed op heeft gehad, zoals zijn huidskleur en geboorteland) die de natiestaat oplegt, dan ben je een ‘allochtoon’, ‘buitenlander’ of ‘radicaal’ en word je als dusdanig bejegend. Zolang deze oppervlakkige manier van denken overheerst, zal discriminatie constant de kop opsteken.

Comments

comments

DELEN