Hoe goed je ook probeert om jezelf te ontwikkelen als moslim, het is iedere dag weer een uitdaging om je in het huidige klimaat staande te houden. Wanneer we het hebben over het waarborgen van de islamitische identiteit van de moslims in Nederland, is het belangrijk om rekening te houden met de context waarin we ons bevinden. We worden allemaal hoe dan ook beïnvloed door ideeën en gebruiken die haaks staan op islam. We zijn vaak meer bezig met overleven dan dat we daadwerkelijk bezig zijn met islam als alternatieve levensvisie uitdragen. Bovendien is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om op te groeien met islamitische gebruiken, zoals het veelvuldig reciteren van de Koran, respect tonen jegens ouderen en het bestuderen van de islamitische wetenschappen. Het is dus vereist om een atmosfeer te creëren waarin we constant worden herinnerd aan ons doel in het leven. Doen we dit niet, dan zijn we een makkelijke prooi. Je zult immers anderen beïnvloeden of beïnvloed worden. Velen van ons zijn opgegroeid met de heersende popcultuur, films, series, soaps en gebruiken die niet zelden indruisen tegen de islamitische fatsoensnormen. Tot op het punt dat we bepaalde (verboden) zaken onbewust gaan normaliseren omdat we er van jongs af aan, aan worden blootgesteld.

Denk daarbij aan de omgangsvormen tussen mannen en vrouwen in veel films, leugens die verteld worden, vulgair taalgebruik, een incorrect beeld van geluk en het ophemelen van verkeerde rolmodellen. We zijn dus op een bepaalde manier geprogrammeerd en kunnen niet ontsnappen aan de realiteit waarin we leven.  Het is belangrijk dat we deze realiteit benoemen en hier eerlijk over zijn, opdat we geen generatie creëren waarbij het hebben van twee gezichten de norm is. De generatie van de Sahaba (metgezellen van de Profeet) is de beste generatie. Vooraleer zij islam omarmden, werd hun leven ook gedomineerd door onislamitische ideeën en gebruiken. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) investeerde niet voor niets de eerste drie jaar (in Mekka) in het vormen van de Sahaba. In Dar al-Arqam kwam hij met de Sahaba bijeen om samen te bidden, de Koran te bestuderen en hun levensvisie te veranderen. Verkeerde concepten die hun oorsprong kenden in Djahiliyyah werden ingeruild voor islamitische concepten. Daarom is het niet verwonderlijk dat de Sahaba op een gegeven moment hun leven geheel in dienst stelden van Allah. Hun manier van denken was geheel in lijn met de islamitische levensvisie en hun gedragingen bevestigden dit. Wanneer we positieve invloed willen uitoefenen op de moslimgemeenschap is het van belang dat we onszelf en anderen opnieuw programmeren en onszelf constant de vraag stellen in hoeverre onze maatstaven, neigingen, ideeën en handelingen islamitisch zijn. Het kan zijn dat je erg geleerd bent en de Koran in zijn geheel hebt gememoriseerd, maar dat je maatstaven kapitalistisch zijn, waardoor je veel compromissen sluit. Of dat je islam op een intellectuele wijze kunt uitdragen, maar geen band hebt met de Koran. Of dat je heel actief bent binnen het moskeebestuur maar je stem verheft jegens je moeder.

Daarom is het noodzakelijk dat we onze relatie met Allah constant beseffen en proberen om deze band te versterken. Het gebed herinnert ons minimaal vijf keer per dag aan de band met Allah en in de Koran herinnert Allah ons meermaals aan de vergankelijkheid van het wereldse leven, de realiteit van de dood, het paradijs en het hellevuur. Dit zijn elementen die ons scherp houden en ons motiveren om goede daden te verrichten. Sjeich ‘Ata Abu Al-Rashta stelt in het boek Nafsiyyah dat het onmogelijk is om hoge ambities na te streven en te werken voor islam, als je geen sterke band ontwikkelt met Allah. In de Mekkaanse hoofdstukken (soewar) van de Koran zien we dit ook terug. Hoofdstukken die de moslims aansporen tot het opdoen van kennis (o.a. Soera al-Alaq), tot het verrichten van Da’awa (Soera al-Moeddathir) en het onderhouden van een sterke band met Allah (Soera al-Moezammil). We kunnen de uitdagingen anno 2020 enkel het hoofd bieden wanneer we elkaar aansporen tot het goede, regelmatig bijeenkomen, onze ideeën constant toetsen aan islam en een sterke band ontwikkelen met Allah.

Comments

comments

DELEN