Allah (swt) heeft de maand Ramadan voorbereid om haar de beste maand van het jaar te laten zijn voor de moslims. Degene die Ramadan op de juiste manier beleeft zal dit beamen, want hij zal zich juist in deze maand het beste voelen.

Ramadan is namelijk de maand waar het levensritme, waar nodig, aangepast wordt. Om het complete leven echt om de aanbidding van Allah (swt) te laten draaien. Dit vereist opstaan tijdens de nacht voor de sahoer-maaltijd, het vasten tijdens de dag, en het doorbrengen van de avond in gebed. Dan resulteert hetgeen waarvoor Allah (swt) het vasten veergeschreven heeft: “O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.” (VBK Al Baqara, 2:183). Bij deze routine zal de moslim dus in staat zijn zich steviger vast te houden aan de geboden en verboden van Allah (swt). En dit is waardoor hij de Tevredenheid van Allah (swt) verdient die in hem het gevoel van gelukkigzaligheid te boven brengt.

Zo worden de moslims tijdens Ramadan herinnerd aan het feit dat Islam echt de beste manier van leven is. Waardoor de moslim aangespoord wordt om na te denken over de vraag waarom hij zich niet gans het jaar zo gedraagt, op deze “Ramadan manier” die in hem de ware gelukkigzaligheid te boven brengt. Ramadan is daarom ook de maand van introspectie, de maand waarin de moslim zichzelf onderzoekt en overdenkt wat hij kan en moet verbeteren in zijn persoonlijkheid en gedrag. Dit overdenken van de eigen persoonlijkheid en het eigen gedrag is feitelijk de eerste stap in het proces van verbetering van de persoonlijkheid en het gedrag. Ramadan zet de mensen dus eigenlijk aan om te werken aan verbetering. En speciaal in de maand Ramadan heeft Allah (swt) het gemakkelijk gemaakt om de verkeerde gewoontes te verlaten en goede gewoontes op te bouwen. Profeet Mohammed (saw) heeft gezegd: “Gedurende (de Ramadan) zijn de poorten van de hemel geopend, de poorten van het Hellevuur gesloten en de duivels geketend.” (Boechari, Moeslim). In Ramadan ligt de weg naar het Goede open, met andere woorden.

Echter, bij dit voor Ramadan natuurlijke proces van werken aan verbetering mag de moslim niet enkel oog hebben voor de handelingen van aanbidding die Allah (swt) de mensen opgelegd heeft, zoals salat en sauwm. Heeft Allah (swt) de moslims namelijk nog meer verantwoordelijkheden gegeven, de grootste waarvan is het zorg dragen voor het welzijn van de mensen. Allah (swt) zegt: “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede (al ma’aroef) oproepen en jullie het kwade (al moenkar) verbieden, en jullie in Allah geloven” (VBK Al Imraan, 3:110).

Comments

comments

DELEN