De maand Radjab is gisteren ingegaan. Dit betekent dat de heilige maand Ramadan nabij is, de maand waarin de moslimgemeenschap in samenhorigheid de nabijheid tot Allah (swt) zoekt door veelvuldige aanbidding. De maand Radjab (en Sha’baan) dient als voorbereiding op die heilige maand waar we naarstig naar verlangen en een ideale voorbereiding vereist reflectie. Hoe hebben we vorig jaar de Ramadan doorbracht en hoe kunnen we dit jaar stappen vooruit zetten om dichter bij Allah (swt) te komen met Zijn (swt) wil? Dit zijn belangrijke vragen voor elke moslim(a).

Eveneens belangrijk is het om stil te staan bij de grootse momenten uit de geschiedenis van de islamitische beschaving die plaatsvonden tijdens de maand Radjab. De meest gedenkwaardige gebeurtenis is de Isra wal Mi’raj (de nacht – en hemelreis) en de spirituele betekenis van deze Profetische reis van Mekka naar Al Quds. Maar ook de glorieuze overwinning van de Profeet (saw) met zijn Sahaba (ra) bij de slag van Tabouk gebeurde tijdens Radjab en markeerde bovendien de voltooiing van het islamitisch gezag over het gehele Arabische schiereiland.

Verder was het ook in Radjab dat Salahuddin Ayyubi marcheerde naar Al Quds om haar te bevrijden van de kruisvaarders. Een historisch moment met een actuele relevantie gezien de zionistische bezetting van Palestina. De meest tragische gebeurtenis die voorviel tijdens Radjab was de vernietiging van de Khilafah in 1342 van de Hijri kalender (1924). Sindsdien zijn de moslimlanden verdeeld volgens koloniale natiegrenzen, is de wetgeving van Allah (swt) niet alomvattend geïmplementeerd en ontbreekt het de globale moslimgemeenschap aan haar schild van veiligheid.

Deze gebeurtenissen tijdens Radjab hebben allen een significante betekenis gehad die de koers van de geschiedenis in een specifieke richting hebben gestuurd. Zij verdienen een proactieve herdenking door de toekomst tegemoet te gaan met de beste intenties om onze verplichtingen jegens Allah (swt) na te komen en een bijdrage te leveren aan de islamitische heropleving. In licht van de naderende Ramadan is de maand Radjab kortom een ideale voorbereiding om Allah (swt) nog meer te herdenken, te aanbidden, te bedanken voor Zijn (swt) zegeningen en om vergeving te vragen voor onze tekortkomingen.

Comments

comments

DELEN