Het afgelopen jaar (2020) zagen de moslims wereldwijd hoe steeds meer bekende moslims openlijk de westerse feestdagen vierden, met kerstbomen en de bijbehorende versieringen. Dit verschijnsel is niet nieuw. Wat wel steeds duidelijk naar voren komt, is dat ook bekende moslims die er bekend om staan dat zij Islam openlijk praktiseren, ook meedoen aan de feestdagen. De moslim kan zichzelf misschien afvragen, wat is er mis met Kerstmis of enkel de aanschaf van een kerstboom of de niet-moslims feliciteren met hun feestdagen? De moslim wenst toch eigenlijk het beste voor ieder mens, ongeacht of hij moslim is of niet?

Om hier passend antwoord op te geven, moet eerst de benodigde context worden omschreven aangaande de wijze waarop Islam kijkt naar ideeën buiten haar bronnen om. Een simpel voorbeeld om mee te beginnen, is de uitvinding van de gloeilamp door Thomas Edison. Een uitvinding is niks anders dan een idee dat uiteindelijk werkelijkheid wordt in de vorm van een materieel object dat tastbaar en waarneembaar is.

In het geval van de gloeilamp is dit idee bedacht voor de vooruitgang van technologie. Het idee is direct het resultaat van wetenschappelijk onderzoek van de wereld om ons heen en hoe de wereld werkt. Er is dus geen filosofisch of religieus element gekoppeld aan de gloeilamp, dus is het ook toegestaan door Islam om hier gebruik van te maken. Tot zover dus het eerste type aan ideeën die vanuit een ‘neutrale’ hoek komen.

Echter bestaan er ook andere type ideeën. Dit zijn ideeën die ontstaan vanuit een levensvisie, een basisidee over het leven of een religieus idee. Een voorbeeld hiervan is het idee dat de Profeet ‘Isa (as) in een van de grootste stromingen van het Christendom wordt beschreven als onderdeel van een Drie-eenheid. Islam heeft hier fundamenteel een andere visie over. Volgens Islam is Allah (swt) de Enige God die aanbeden mag worden. Islam verwerpt dus het idee dat een mens, ongeacht of hij een profeet is of niet, gelijkstaat aan Allah (swt). Het is dus niet mogelijk voor een moslim om in dit geval de christelijke visie omtrent ‘Isa (as) te omarmen.

In het geval van de westerse feestdagen, ook al zijn de tradities niet helemaal hetzelfde meer, vinden zij hun oorsprong ook in andere religies. Kerstmis is geen neutrale feestdag die door de moslim gevierd kan worden indien hij dus consistent wil zijn met de uitspraak van zijn geloofsgetuigenis: Laa illaaha il Allah, Moehammadoen Rasoel Allah.

Het is daarom belangrijk dat de moslim in zijn handelingen altijd direct terugkijkt naar Islam en enkel en alleen vanuit Islam het oordeel trekt wat goed en nobel is of wat slecht en verwerpelijk is. Vanuit Islam hebben de moslims twee ‘feestdagen’ gekregen van Allah (swt), zijnde Eid oel Fitr en Eid oel Adha. Aangezien Allah (swt) de Schepper van de Hemelen en de Aarde is en de Schepper van de mens, zou Hij (swt) niet het beste weten of de moslim meer dan twee feestdagen in het jaar nodig zou hebben?

 

Comments

comments

DELEN