Het is tegenwoordig bijna normaal geworden voor het Westen om van haar mosliminwoners te verwachten dat de moslims denken vanuit hetzelfde kader als het Westen. De Westerse kaders, met onder andere de visie op goed en kwaad, wordt als een universele maatstaf gezien die door alle volkeren en naties geadopteerd kan worden en vooral door haar eigen mosliminwoners in de westerse landen. Hierbij gaat het niet alleen om de wetten die gevolgd moeten worden maar dus ook de visie achter de wetten waarvan overtuiging wordt vereist van de moslims.

Het belangrijkste uit de Westerse visie is diens kernidee de scheiding van de kerk en staat. Het idee hierachter is dat religies geen enkele rol spelen in de publieke ordening van de samenleving want die rol is voor het volk en dus de staat. Daarbij geldt dat in het Westen democratie als regeersysteem wordt gebruikt om de samenleving te ordenen.

Dit staat fundamenteel gezien haaks op wat Islam en de Moslims geloven. De Islam stelt dat Allah ﷻ de Heerser is van het universum en dus ook het recht heeft om de mensheid te regeren volgens het systeem dat Hij ﷻ heeft geopenbaard aan de Profeet ﷺ. Het is voor de Moslims dus niet een kwestie van persoonlijke inzicht dat bepaalt wat goed of slecht is. De Islamitische oordelen zijn voor hem leidend. Islam heeft bijvoorbeeld al voorgeschreven hoe een Moslim kan leven in een niet-islamitische staat waarbij de wetten van de sjaria niet gelden zonder dat de Moslim zijn overtuiging opgeeft voor de seculiere visie. Tegelijkertijd vereist Islam geen overtuiging bij het gehoorzamen van diens wetten en systemen voor de niet-moslims in een Islamitische staat.

Het feit dat een Moslim woont in het Westen zonder dat hij overtuigd is van de seculiere visie van het Westen en waarbij er in relatieve vreedzaamheid wordt geleefd, is voldoende om aan te tonen dat de overgrote meerderheid van de Moslims dit idee zo ook praktiseren.

De claim dat dit Westers idee universeel is, heeft niets te maken met een objectief argument dat heeft gewonnen van andere ideeën of ideologieën. Het is simpelweg een politieke statement en beleid om de seculiere idee verder te promoten als een universeel idee. Het is daarnaast niet een noodzakelijk element om vreedzaam samen te kunnen leven met de niet-moslims aangezien zoals eerder gezegd de Moslims al decennia leven in het Westen zonder dat een overtuiging van de seculiere visie aan te pas is gekomen.

Het is dus voor de Moslim geen optie om zijn Islamitische ideologische visie overboord te gooien puur om te mogen samenleven in het Westen. Het zal de Moslim op de lange termijn geen profijt opleveren om hierin te compenseren aangezien de mate van overtuiging die hij heeft in de visie van Islam direct samenhangt met zijn lot in het Hiernamaals.

Abdel Haqq

Comments

comments

DELEN