In de naam van Allah, De Barmhartige, de Genadevolle

Van Mohammed (saw), Profeet van Allah (swt), aan Negus, koning van Ethiopië.

Vrede zij met hem die de Leiding volgt. Ik prijs Allah, alleen Hij behoort aanbeden te worden. Hij is de heer van het ganse universum. Hij is Verheven. Enkel Hij is de toevlucht voor vrede en veiligheid.

Ik getuig dat ‘Isa (Jezus), de zoon van Maryam (Maria) de geest van Allah en Zijn woord is, welke Hij heeft overgedragen op Maryam, de vrome, en daarmee werd zij de moeder van de Profeet van Allah, ‘Isa (as). Allah (swt) schiep hem van Zijn geest en bracht dit in bij Maryam, net zoals Hij Adam (as) heeft gemaakt met Zijn machtige hand.

Nu vraag ik u de onderwerping aan Allah (swt) te accepteren alsmede de barmhartigheid en de liefde van Allah (swt), Degene die Één is en Die geen gelijke kent. U zou mij moeten volgen en u zou moeten geloven in de Boodschap van Allah welke ik heb gebracht.

Ik roep u en uw leger op tot Allah, Degene die alle respect en achting waard is. Ik heb mij hiermee verlost van mijn plicht Zijn boodschap en advies over te brengen. Mocht u dit accepteren, moge de vrede over de volgers van de Leiding zijn.

Mohammed RasoelAllah

Comments

comments

DELEN