De afgelopen week is in de media onthuld dat verschillende deelnemers van het televisieprogramme ‘The Voice’ te maken hadden met misbruik tijdens de opname van het programma. Dit gebeurde door een aantal medewerkers van het programma die een bepaalde machtspositie hadden ten opzichte van de vrouwelijke deelnemers. Momenteel loopt er ook een aanklacht bij het Openbaar Ministerie tegen een van de coaches van de show.

Het misbruik heeft niet incidenteel plaatsgevonden bij een of twee deelnemers maar er schijnen tientallen slachtoffers te zijn geweest die de afgelopen jaren door dezelfde personen onzedelijk te zijn betast of benaderd. RTL heeft aangegeven dat de uitzending van de show hoogstwaarschijnlijk gecancelled zal worden.

Het vermeende misbruik van de vrouwelijke deelnemers van de The Voice is geen zeldzaam verschijnsel. Ongetwijfeld zullen er talloze gevallen van misbruik hebben plaatsgevonden buiten dat programma en in de TV-wereld in het algemeen. Dat begon publieke aandacht te krijgen met de verschillende aantijgingen tegen medewerkers in Hollywood en hoe die actrices misbruikten. Daaruit werd de ‘me-too’ beweging gevormd om het misbruik bespreekbaar te maken.

Het misbruik in de ‘showbussines’ is enkel een gedragsuiting dat geworteld is in een corrupt fundamenteel idee namelijk het seculiere kapitalistische gedachtegoed. De corrupte gedragingen zijn daarnaast in vrijwel alle gevallen structureel onder het tapijt geschoven om de vaak bekende of succesvolle misbruiker in bescherming te nemen. Het is alleen wanneer de aantijgingen de spuigaten uitkomen dat er actie wordt ondernomen op organisatorisch niveau. De kerngedachte van de persoonlijke vrijheid om de behoeften en lusten de vrije loop te geven, maakt het dat er altijd corrupte gedragingen zullen plaatsvinden door degene die de macht hebben.

Dat is hoe het kapitalitisch systeem zich manifesteert in een persoon die geen afrekening in het wereldse leven hoeft te vrezen en geen vreest denkt te hebben voor de verrekening in het hiernamaals.

Comments

comments

DELEN