Al een lange tijd is het verlangen van de Moslims naar een onafhankelijk platform die hun belangen in Nederland zal behartigen onbeantwoord gebleven. Om deze reden organiseert Hizb ut Tahrir Nederland aanstaande zondag 17 april 2016 een Community Panel, waarmee vertegenwoordigers van verschillende Moslimorganisaties bijeen komen.

Hizb ut Tahrir Nederland benadrukt het feit dat diversiteit binnen de Moslimgemeenschap geen obstakel dient te vormen voor diens eenheid. Tijdens deze bijeenkomst zal daarom ook de focus verlegt worden van hetgeen ons scheidt naar hetgeen ons verbindt.

De partij heeft ook een eenheidsdocument opgesteld, waarin de volgende vijf punten worden benoemd die als uitgangspunt zullen dienen van deze bijeenkomst:

1. JA VOOR HET BEHOUD VAN DE ISLAMITISCHE IDENTITEIT
Onze identiteit is ons gegeven door de Schepper en wij hebben de plicht en het recht om deze identiteit te beschermen en te behouden.

2. NEE TEGEN EEN EUROPESE ISLAM
Wij verwerpen de vorming van een Europese Islam welke ons weglokt van de ware Islam en de rest van de moslims op de wereld.

3. NEE TEGEN HET ASSIMILATIEBELEID
Assimileren betekent dat wij onze Islamitische waarden moeten inruilen voor andere waarden. Wij weigeren de waarden die ons door Allah (swt) gegeven zijn te verruilen voor iets anders.

4. JA VOOR SAMENLEVEN
Wij zijn niet tegen samenleven wanneer dit gepaard gaat met respect voor de moslims en hun religie.

5. NEE TEGEN HET BELEDIGEN VAN ISLAM
Wij accepteren niet dat onze heilige waarden zoals Allah (swt) en de Profeet (saw) onderwerp zijn van spot onder het mom van vrijheid van meningsuiting.

Comments

comments

DELEN