Vlaams minister-president Geert Bourgeois sprak zich onlangs uit naar aanleiding van de aanslagen in #Brussel en Zaventem. Volgens Bourgeois mag de Belgische samenleving niet uit elkaar vallen en dient de Islam “verwesterd” te worden. “Reageer assertief telkens iemand ingaat tegen bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting, de scheiding tussen kerk en staat of de gelijkheid tussen man en vrouw”, aldus Bourgeois.

#Bourgeois impliceert middels zijn uitspraken dat er een causaal verband bestaat tussen de Islam en het uit elkaar vallen van de samenleving en dat de Islam hierom “verwesterd” (lees: veranderd) dient te worden.

De Islam staat het samenleven niet in de weg. Integendeel, in een Islamitisch politiek stelsel (het #Kalifaat) worden andersdenkenden gerespecteerd en beschermd tegen interne alsook externe gevaren. De Islam schrijft eveneens voor om andersdenkenden te respecteren in een niet-Islamitisch politiek stelsel.

Tot op de dag van vandaag bevinden er in de Moslimwereld eeuwenoude kerken en synagogen, die een sterke aanduiding vormen van het respect en de bescherming die de Moslims aan niet-Moslims boden. Oftewel, de #samenleving tussen Moslims en niet-Moslims.

Bovendien snijdt Bourgeois zichzelf in de vingers door enerzijds te claimen voorstander te zijn voor de Westerse vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting, en anderzijds degenen die een andere mening dan hem hebben de kop in te willen drukken.

Comments

comments

DELEN