Amsterdamse basisschool school weigert kind vanwege Marrokkaanse naam

Amsterdamse basisschool de Notenkraker heeft een moslimkind geweigerd. De moeder van het kind kwam hierachter nadat ze haar dochter tot twee maal aan toe had aangemeld. De eerste keer was het onder de echte naam van het meisje waarop de school heeft aangegeven dat er geen nieuwe aanmeldingen meer worden geaccepteerd. De tweede keer heeft haar moeder haar onder een fictieve Nederlandse naam opgegeven waarna het meisje wel werd geaccepteerd. De moeder van het meisje heeft inmiddels aangifte gedaan tegen racisme.

Commentaar

Racisme ten opzichte van moslims is iets wat heden ten dage niet iets nieuws is. Het is bekend dat bijvoorbeeld ook uitzendbureau’s en meerdere werkgevers autochtone Nederlanders veel eerder aannemen dan Nederlanders met een buitenlandse achtergrond. Een nieuw dieptepunt is dat blijkbaar ook scholen zich schuldig maken aan dezelfde vorm van racisme wanneer het aankomt op het aannemen van nieuwe leerlingen.

Nieuw lek onthult hoe Chinese regering Oeigoerse moslims massaal brainwasht en van Islam probeert af te brengen

Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft, in samenwerking met zeventien internationale nieuwsmedia, geheime documenten uitgelekt van de Chinese overheid waarbij duidelijk blijkt dat de Chinese overheid zich schuldig maakt aan massadetentie, brainwashing en het ‘bekeren’ van Oeigoerse moslims. De ICIJ heeft de documenten verkregen via een anonieme bestuurder uit China. De stukken, welke nu ‘The China Cables’ worden genoemd, bevatten ondermeer een memo van een hoge geplaatst persoon van de Communistische Partij  genaamd Zhu Hailun. Hierin geeft hij opdracht aan de kampenbestuurders ongehoorzame gedetineerden te martelen, hen te dwingen Chinees te leren en hen zoveel mogelijk te ‘bekeren’. De Chinese regering blijft volhouden dat de kampen louter bestaan om terrorisme en extremisme tegen te werken en heeft gezegd dat de lek een leugen is.

Commentaar

Het misdadige regime van China blijft zeggen dat de moslimconcentratiekampen slechts opvoedingskampen zijn om de Oeigoeren te leren betere Chinese burgers te worden. Dit, terwijl de hele wereld zich bewust is van de werkelijke misdaden. Echter, de leiders van de moslimlanden doen alsof hun neus bloedt, kijken weg en sommigen van hen zoals prins Mohammed bin Salmaan van Saudi Arabië juichen het Chinese initiatief zelfs toe. Moslims dienen zich te realiseren dat de vervolging van moslims vanwege hun Islam nooit zal ophouden tenzij er een daadkrachtige islamitische politieke entiteit is die de moslims zal beschermen; de Khilafah. Het is niet voor niets dat onze nobele Profeet (saw) in een authentieke hadieth heeft gezegd: “Voorwaar de Imaam (Khaliefah) is een schild van waarachter de moslims strijden en beschermd zijn” (Moeslim)

Brits leger en overheid worden beschuldigd van het in de doofpot stoppen van oorlogsmisdaden op moslims in Irak en Afghanistan

In een onderzoek van BBC en de Sunday Times is uitgelekt dat het Britse leger zich verschillende malen schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan. Er zijn bewijzen gevonden van moord op onschuldige burgers, martelingen en seksueel misbruik. De informatie is verkregen van binnen de ‘Iraq historic allegations team’ (IHAT) welke onderzoek deed naar oorlogsmisdaden van Britse soldaten in Irak en operatie Northmoor waarbij oorlogsmisdaden uit Afghanistan werden onderzocht. De Britse overheid heeft IHAT gesloten nadat in 2017 advocaat Phil Shiner met meer dan 1000 zaken aankwam. Volgens een oud IHAT onderzoeker heeft de Britse overheid nooit de intentie gehad om iemand vanuit het leger te vervolgen enkel wanneer dit noodzakelijk zou zijn. De Britse overheid heeft gereageerd dat dit alles onwaar is en dus een leugen.

Commentaar

Nadat afgelopen maand naar buiten is gekomen dat de Nederlandse overheid het volk heeft misleid over 70 burgerdoden in Irak komt nu een ander schandaal naar buiten van de Britse overheid. Het is geen uitzondering dat Westerse machten tijdens de oorlog in Afghanistan en Irak zich meerdere malen wreed hebben misdragen en daarnaast het eigen volk met opzet op een verkeerd spoor probeerden te zetten. De willekeurige helikopterbeschieting van de Amerikanen op journalisten in 2007, Baghram luchtbasismartelingen en de Blackwaterschandalen zijn goede voorbeelden hiervan. Tevens het gebruik van chemische wapens in Fallaju, Irak, wat voor duizenden gehandicapte nieuwgeborenen heeft gezorgd. Meer dan 1 miljoen onschuldige burgers zijn vermoord door een zogenaamde preventieve interventie waarbij is beweerd dat de toenmalige Iraakse president Saddam Hoessein massavernietigingswapens had welke nooit gevonden zijn. Ondanks dat het Westen altijd beweert terrorisme te bestrijden is het niemand anders dan haarzelf die voor de grootste terreur zorgt. Echter haar terreur is gelegaliseerd en die van de rest niet.

De V.S. zeggen dat de illegale zionistische nederzettingen in de Palestijnse Westbank toch legaal zijn

Staatssecretaris van de Verenigde Staten Mike Pompeo heeft aangegeven dat na een goede evaluatie de V.S. van mening zijn dat de zionistische kolonisten die nederzettingen hebben gebouwd in de West Bank en Oost Jeruzalem, welke een schending zijn van internationaal recht, niet illegaal zijn. Hiermee gaat president Trump in tegen het standpunt van zijn voorganger Obama die het veroordeelde.  Als argument noemde Pompeo dat het veroordelen van de kolonisten nooit heeft geholpen en er daarom een ander standpunt moet worden ingenomen.

Commentaar

De V.S. hebben opnieuw bewezen dat zij anderen oproepen zich aan de wet te houden maar zij dit zelf keer op keer overtreden of wanneer het in hun belang is, steun geven aan degenen die het overtreden zoals in dit geval van de zionistische bezettingsstaat en de acties van haar kolonisten. Door Amerika’s constante overtredingen, uitbuiting van zwakkere naties, onrechtvaardige oorlogen en haar leugens en bedrog is zij het die het grootste verderf zaait op aarde terwijl ze zegt enkel goed te doen. Exact zoals vermeld in de Heilige Koran wanneer Allah (swt) zegt:

“En wanneer tegen hen gezegd werd: “Zaai geen verderf op aarde,” dan zeggen zij: “Wij zijn slechts vredestichters.” Waarlijk! Zij zijn degenen die verderf zaaien maar zij beseffen het niet.” (VBK 2:13-14)

Minister Slob mag subsidie Islamitische Haga Lyceum niet stopzetten wegens eigen regels

Nederlands Minister van Onderwijs Arie Slob heeft vanwege de in opspraak gekomen Cornelis Haga Lyceum uit Amsterdam besloten dat de geldkraan voor de school zal worden dichtgedraaid. Echter de rechter heeft bepaald dat dit niet toegestaan is.

Arie Slob is onderdeel geweest van een heksenjacht op de school op basis van over het algemeen ongefundeerde en onbewezen populistische aantijgingen. De eis was dat het huidige schoolbestuur vóór 17 oktober 2019 12:00 zou moeten opstappen, dit was echter niet gebeurd. Als consequentie heeft Minister Slob bepaald dat per 1 december 2019 de volledige subsidie van de school zal worden stopgezet. Volgens de regels die Minister Slob persoonlijk heeft bepaald is het echter niet toegestaan de financiering van een school direct stop te zetten. Dit zou echter gefaseerd moeten gebeuren. Daarom zal vanaf 1 december de volledige subsidie niet mogen worden stopgezet.

Commentaar

De Nederlandse overheid, de gemeente en media zijn allen onderdeel van een grote hetze jegens de islamitische middelbare school het Cornelis Haga Lyceum. De reden voor deze hetze is niets anders dan de vrees dat deze school een begin zal zijn van succesvol islamitisch middelbaar onderwijs na reeds succesvol islamitisch basisonderwijs. Dit zal een verdere versterking zijn van de islamitische identiteit en dus een obstakel van de assimilatie van de moslims. Minister Slob heeft zich om deze reden vergallopeerd in enthousiasme door zelfs zijn eigen regels aan de laars te lappen. Moslims dienen zich vooral door deze heksenjacht van de overheid bewust te zijn dat men wilt dat moslims hun waarden zullen verruilen voor Westerse waarden en dat zij zeker hun rug recht zouden moeten houden en niet dienen te buigen voor deze kwade intenties.

Comments

comments

DELEN