As salamoe aleykoem,

Kan u me a.u.b. uitleggen of de volgende situatie als een echtscheiding (talaq) volgens de regels van Islam kan beschouwd worden:

Tijdens een echtelijke ruzie zegt de razende man tegen zijn vrouw dat ze een andere man mag gaan zoeken of hij zegt dat hij zou willen dat ze ver weg van hem gaat. Dit was helemaal zijn bedoeling niet, het is gebeurt in de situatie waarin hij zeer boos was, en nu heeft hij veel spijt.

Dank u bij voorbaat!

Salaam

Wa aleikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakatoe,

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, zoals dit blijkt uit het feit dat u uw vraag tot ons richt. En wij doen ons best deze zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Normaal gesproken is de scheiding finaal indien de echtgenoot tegen zijn vrouw zegt dat hij zijn huwelijk met haar als beëindigd beschouwd. Dus wanneer de man bijvoorbeeld zegt “ik scheidt je”, “we zijn gescheiden” of “ons huwelijk is beëindigd”.

De geleerden hebben gediscussieerd over de kwestie van uitspraken van de man tegenover zijn vrouw die dubbelzinnig zijn. Uitspraken dus die, afhankelijk van hoe men hen interpreteert, zowel kunnen betekenen dat de man een scheiding uitspreekt als dat de man niet een scheiding uitspreekt.

Wanneer iemand tegenover zijn vrouw de woorden spreekt “zoek maar een andere man” of “ga maar ver weg van mij”, dan zijn dit dubbelzinnige uitspraken. Bij degene die ze heeft aangehoord kunnen ze op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, zowel als een uitspraak van een scheiding als niet een uitspraak van een scheiding.

In deze kwestie is het Goddelijk Oordeel naar onze mening de volgende:

Als de man met de dubbelzinnige woorden de intentie had om een scheiding uit te spreken, dan is de scheiding uitgesproken. Als de man met de dubbelzinnige woorden niet de intentie had om een scheiding uit te spreken, dan is geen scheiding uitgesproken.

De vraag of u nu gescheiden bent of niet, kan daarmee dus enkel door uw man beantwoord worden omdat het van zijn intentie bij de uitspraak afhankelijk is of u nu gescheiden of dat u nog immer getrouwd bent. Hoe u als degene die de woorden heeft aangehoord deze heeft geïnterpreteerd is niet van belang bij deze kwestie. Evenmin is van belang hoe wij deze woorden van uw man zouden interpreteren.

Maar omdat uw man al heeft gezegd dat het “niet zijn bedoeling was” om een scheiding uit te spreken met zijn woorden, is het meest waarschijnlijk juiste antwoord op uw vraag de volgende: u bent niet gescheiden.

Ten slotte, van al de dingen die Allah (swt) de mensen heeft toegestaan is de scheiding hetgeen Hij (swt) het minst van houdt. Goede manieren tussen huwelijkse partners vallen daarom dus enkel aan te raden, opdat een mooie relatie tussen hen beiden mag bestaan. Want dit is het doel van het huwelijk:

“En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Ar Roem 30, vers 21)

En gedult valt enkel aan te raden, want Allah (swt) heeft gezegd hetgeen in vertaling zoveel betekent als:

“… en als gij afkeer van haar hebt, kan het zijn, dat gij afkeer hebt van iets, waarin Allah veel goeds heeft gelegd.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera An Nisa 4, vers 19)

En Allah (swt) weet het best.

Comments

comments

DELEN