Antropologe Vanessa Vroon-Najem deed – van 2006 tot 2011 – onderzoek naar vrouwen in de regio Amsterdam die zich hebben bekeerd tot de islam. Zelf ook bekeerd, legt zij in haar onderzoek de focus op verbondenheid in nationale, etnische en religieuze zin. Dit alles door middel van een expositie gebaseerd op haar promotieonderzoek, met opmerkelijke resultaten.

Opvallend is dat er wordt gekozen tot de weg naar islam op basis van objectiviteit en niet het blindelings volgen van andere moslims. Dit is in tegenstelling tot wat men vaak denkt. Derhalve verloopt het contact met de moslimgemeenschap gemakkelijk, doordat de acceptatie van Islam direct zorgt voor verbondenheid door middel van zusterschap.

Echter blijkt uit het onderzoek dat alle vrouwen zich staande moeten houden tegenover de heersende misvattingen en negatieve lading, wanneer het gaat om islam en de vrouw. Met als gevolg dat er weinig begrip is voor de keuze die zij hebben genomen. Zichtbare veranderingen zoals kleding, eten en drinken, vormen hierdoor een groot obstakel die zij moeten overwinnen, waardoor allen de druk voelen om te bewijzen dat men als moslima ‘oké’ is.

Een vreemde en op z’n minst oppervlakkige constatering, hetgeen indruist tegen de zogenaamde seculiere liberale normen en waarden. Immers is het niet zo dat men hierbinnen wordt geacht een eigen mening te hebben, iedere vrouw de kans moet krijgen om zich op welke manier dan ook te ontplooien en haar vrijheden dienen te worden gewaarborgd?

Bovendien is verbondenheid in Islam meer dan het gevoel van ‘bij elkaar te horen’. Het is een verstandelijke bewustwording, wat een gevoel van saamhorigheid met zich meebrengt. Deze verbondenheid bepaalt tevens iemands identiteit. Het is dus niet op basis van oppervlakkige zaken zoals uiterlijk, taal of nationaliteit, maar op basis van ideeën waarop men beslissingen in het leven maakt. Het is de visie op het leven met de hieruit voortvloeiende normen en waarden die worden gebruikt om goed van kwaad te onderscheiden. Het is deze visie – inclusief haar normen en waarden – dat het gedrag van een persoon bepaalt.

Concluderend kan er worden gezegd dat er binnen het seculiere liberale gedachtegoed geen ruimte is voor Islam. Het veranderen van uiterlijke kenmerken en het aanpassen van gedrag op zich wordt niet gezien als een probleem. Het is de achterliggende gedachte hierbij die voor veel angst en onrust zorgt onder de Nederlandse bevolking. Een toepasselijke uitspraak is daarom, “onbekend maakt onbemind”, met andere woorden “wat men niet kent heeft men liever niet”, wat tevens de gecreëerde publieke opinie van angst en haat verklaard. Daar een bekering niet alleen zorgt voor verandering binnen de ordening van de persoonlijke relatie met de schepper zoals het geloven in deze schepper en de manier van aanbidding. Het brengt derhalve verandering binnen alle facetten in het leven, uitsluitend gebaseerd op de aqeedah van Islam.

Allah subhanawata’ala zegt: “En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Baqara 2, vers 120)

Comments

comments

DELEN