Tweede Kamerlid Bente Becker, die overigens ook verantwoordelijk is voor o.a. integratie en inburgering, is geïnterviewd door de krant ‘De Kanttekening’. In dit interview werd er gehamerd op het feit dat de Moslims in Nederland geïsoleerd zijn en hierdoor ook de heersende normen en waarden niet accepteren.

Op de vraag ‘Is religiositeit an sich een probleem?’ antwoordde Becker als volgt:
“Dat mensen religieuzer worden hoeft op zichzelf geen probleem te zijn… Wat wel ongewenst is, is dat veel moslims het gevoel hebben dat de vrije waarden van deze samenleving niet hún waarden zijn, zoals blijkt uit het SCP-rapport. Ze voelen zich hier niet of nauwelijks thuis. Dat mensen zich terugtrekken in hun geloof, isoleren en afkeren van de samenleving, dát is een probleem.”

Ze geeft aan dat de Nederlandse regering de migranten in het begin met rust heeft gelaten. Het is inderdaad een feit dat er van de eerste generatie migranten niet werd gewenst om te assimileren. Pas nadat het duidelijk werd dat ze niet direct van plan waren om terug te emigreren naar het land van herkomst gingen er stemmen op dat ze hun Islamitische identiteit moesten laten varen.

Als oplossing hierop pleit ze dat nieuwe migranten direct werk moeten vinden:
“Alle nieuwkomers zouden van meet af aan moeten voelen hoe het is om mee te doen in Nederland: werken, collega’s leren kennen, in de praktijk oefenen met de taal, enzovoorts. Dat vergroot de kans op succesvolle integratie.”

“Een ander belangrijk punt is dat er te weinig aandacht is geweest voor het hooghouden en promoten van onze waarden, zoals keuzevrijheid, vrijheid van meningsuiting en gelijkheid van man en vrouw. Ook op dat vlak moeten we actief zijn.”

Verder werd er aan haar gevraagd hoe de regering dit wilt verwezenlijken:
“Een recente maatregel van mijn partij op dit vlak heeft betrekking op het onderwijs. Scholen hebben de opdracht ‘burgerschap’ aan te bieden als onderdeel van het lespakket. Daarbij gaat het dan om vragen zoals: wat betekent het om een actieve burger te zijn en wat is de democratische rechtsstaat nu eigenlijk?”

Uit dit alles kunnen we constateren dat de regering er alles voor over heeft om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Moslims hun Islamitische waarden in zullen ruilen voor een liberale gedachtengoed. Ook het recent goedgekeurde ‘niqabverbod’ is hier een onderdeel van.

Voor ons is het van cruciaal belang om bewust te zijn van het anti-islambeleid in het Westen en om, ondanks dit alles, ons vast te klampen aan onze Islamitische identiteit.

Klik hier om de volledige interview te lezen.

Comments

comments

DELEN