In tijden van onderdrukking en tirannie worden de mensen voorzichtiger en zijn zij minder geneigd om zich in te spannen voor het gebieden van het goede en het verbieden van het kwade. Dit is dan ook het doel van onderdrukking en tirannie: om in de mensen het overlevingsinstinct aan te wakkeren zodat de mens enkel aan zichzelf en zijn eigen redding denkt. Het probeert de mensen te laten denken: “Als ik de Waarheid zeg, dan zal ik zeker dood gemaakt worden.” Maar soms kan men merken dat ook in afwezigheid van pure onderdrukking en tirannie mensen het woord van waarheid niet durven of willen uitspreken. Niet uit vrees voor verlies van het leven, maar uit vrees voor verlies van triviale zaken als status, aanzien of een baan. Men zegt dan bijvoorbeeld: “Als ik de Waarheid zeg, dan zal mijn baas mij zeker ontslaan en dan heb ik geen inkomen meer.” Is dit wel correct? Kan het zeggen van de waarheid inderdaad de dood veroorzaken? Kan dit inderdaad het inkomen van een persoon verminderen? Voor het antwoord op deze vragen moet men zich wenden naar de Heilige Koran. Allah (swt) zegt ondermeer:

“Elke ziel zal de dood ondergaan. En voorzeker zal u op de Dag der Opstanding uw beloning ten volle worden uitbetaald. Wie daarom van het Vuur wordt verwijderd en de Hemel binnengelaten, heeft inderdaad zijn doel bereikt. Het leven dezer wereld is niets dan een middel tot bedrog. Gij zult zeker worden beproefd in uw bezittingen en in uzelf en gij zult gewis vele pijnlijke dingen horen van degenen, aan wie het Boek was gegeven voor u en van degenen, die afgoderij bedrijven. Maar als gij geduldig blijft en rechtvaardig handelt, dat is waarlijk een zaak van vastberadenheid.” (3:185-186)

Sayyid Qoetb zegt in zijn commentaar op dit vers: “Het feit dat dit leven op aarde beperkt is tot een bepaalde tijd, welke onvermijdelijk zal komen, moet sterk gevestigd zijn in de harten van de gelovigen. De goede mensen en de slechte mensen zullen voorzeker sterven. Degenen die vechten op expeditie in Djihaad, degenen die nalatig zijn, degene die zich trots voelt en degene die zich nederig opstelt, en zo ook de dappere die geen onrechtvaardigheid accepteert, de lafaard die alles eraan tracht te doen om in leven te blijven, degene die grootse ambities heeft en degene die enkel het vergankelijke wenst, (ze) zullen allen sterven. Niemand zal gespaard blijven: ‘Elke ziel zal de dood ondergaan’. Het is zoals een beker waar elk levend wezen uit zal drinken. Er is geen enkel onderscheid tussen een ziel en de ander wat betreft het drinken ervan. Het onderscheid wordt namelijk ergens anders gemaakt: Het ultieme resultaat.”

Sayyid Qoetb zegt verder: “In dit vers vertelt Allah (swt) de gelovigen in expliciete termen dat zij testen en beproevingen zullen ondergaan welke hun levens en bezittingen zullen beïnvloeden. Zij zullen moeten volharden en standvastig moeten blijven om henzelf te bewijzen dat zij waardig zijn om Allah’s Vertrouwen en Beloning te krijgen. Het is de natuurlijke gang van zaken wanneer er gesproken wordt over de vestiging van de Dien in het leven, dat degenen die hiervoor oproepen zware beproevingen zullen moeten ondergaan. Het feit kan niet vermeden worden dat zij hun geduld zullen moeten tonen in tegenspoed, hun vastberadenheid en focus alsmede hun bereidwilligheid om alles op te offeren wat nodig is. Dit is de enige weg naar Djenna welke niet bereikt kan worden zonder opofferingen en tegenspoed. Djehennam daarentegen is ommuurd met plezier en verleidingen. Tevens is er geen enkele andere manier om de samenleving te kneden tot een standaard om de Islamitische da’wa te dragen met al haar taken dan deze. De Oemma moet een grondige cultivatie en educatie ondergaan om hun potentie te versterken. Dit kan enkel door de praktische implementatie van de zaken die door hun Dien wordt verordend. En deze beproevingen zijn ervoor zodat enkel de sterkste overblijven om deze boodschap uit te dragen. Het zijn enkel deze mensen, die deze beproevingen ondergaan, die het waardig zijn om de boodschap te mogen dragen omdat zij de enige zijn die volledig uitgerust zijn om deze zware taak op zich te nemen.”

Comments

comments

DELEN